Chính sách mới nổi bật có hiệu lực năm 2022

Chính sách nổi bật có hiệu lực

  • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 12/2022 15:11 | 28/11/2022
  • Quy định về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Cách xếp lương đối với viên chức chuyên ngành thể dục thể thao; Kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với mật ong,...là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu ...
  • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 11/2022 15:44 | 18/11/2022
  • Tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập ngành công thương, thay đổi quy định về thanh toán chi phí trong hợp đồng dịch vụ truyền tải điện,… là những chính sách mới nổi bật, có hiệu lực từ cuối tháng 11/2022 (từ ngày 21 - 30/11/2022).
  • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 11/2022 17:29 | 09/11/2022
  • Quy định về khoản vay nước ngoài phải thực hiện đăng ký với NHNN, Bãi bỏ 6 văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực bảo hiểm xã hội,… là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 11/2022 (từ ngày 11 – 20/11/2022).
  • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 10/2022 09:51 | 18/10/2022
  • Cho phép nộp hồ sơ cấp lại GCN kinh doanh khai thác cảng biển qua cổng dịch vụ công, ban hành chương trình đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia,... là một trong những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 10/2022 (từ ngày ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn