Danh mục 133 vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý (dự kiến)

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
09/06/2022 16:19 PM

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Danh mục vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý gồm 133 vị trí

Danh mục vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý gồm 133 vị trí

Dự thảo đề xuất danh mục vị trí việc làm theo các nhóm như sau:

- Danh mục vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý: 133 vị trí.

Danh mục này không bao gồm 15 vị trí: Bộ trưởng và tương đương; Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Trưởng ban (thuộc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh); Phó Trưởng ban (thuộc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh); Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện; Trưởng ban (thuộc Hội đồng nhân dân cấp huyện); Phó Trưởng ban (thuộc Hội đồng nhân dân cấp huyện); Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chuyên gia cao cấp; Chuyên gia.

- Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung: 40 vị trí.

Trong đó, lĩnh vực hợp tác quốc tế: 03 vị trí; lĩnh vực pháp chế: 06 vị trí; lĩnh vực văn phòng: 15 vị trí; lĩnh vực kế hoạch, tài chính: 16 vị trí. Riêng các vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực thanh tra được sử dụng chung với các vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thuộc ngành, lĩnh vực thanh tra; các vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng được sử dụng chung với các vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thuộc ngành, lĩnh vực nội vụ.

- Danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính: 18 vị trí, trong đó có 12 vị trí việc làm đặc thù theo ngành, lĩnh vực.

- Danh mục vị trí việc làm viên chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập: 28 vị trí.

Trong đó: lĩnh vực hợp tác quốc tế: 02 vị trí; lĩnh vực pháp chế: 02 vị trí; lĩnh vực văn phòng: 11 vị trí; lĩnh vực kế hoạch, tài chính: 13 vị trí. Riêng các vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng được sử dụng chung với các vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thuộc ngành, lĩnh vực nội vụ; 02 vị trí việc làm về lưu trữ thuộc nhóm vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực văn phòng được sử dụng chung với 2 vị trí việc làm về lưu trữ thuộc nhóm vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thuộc ngành, lĩnh vực nội vụ.

- Danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập: 10 vị trí, trong đó có 04 vị trí việc làm đặc thù theo ngành, lĩnh vực.

Xem thêm tại dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,660

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn