Chương trình bồi dưỡng công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
09/06/2022 14:18 PM

Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 421/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 về Chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương.

Chương trình bồi dưỡng công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương

Chương trình bồi dưỡng công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương (Ảnh minh họa)

1. Đối tượng công chức học bồi dưỡng

Công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng II đối với vị trí việc làm ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính.

Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III đối với vị trí việc làm ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

2. Khối lượng kiến thức của Chương trình bồi dưỡng công chức ngạch chuyên viên chính

Chương trình có 20 chuyên đề giảng dạy06 chuyên đề báo cáo (có các chuyên đề báo cáo tự chọn phù hợp với đối tượng học viên), đi thực tế, kiểm tra, viết tiểu luận, cụ thể:

- Phần I: Kiến thức, bao gồm 12 chuyên đề và 03 chuyên đề báo cáo;

- Phần II: Kỹ năng, bao gồm 08 chuyên đề và 03 chuyên đề báo cáo;

- Phần III: Đi thực tế, kiểm tra, viết tiểu luận.

(Trước đây, theo Quyết định 2641/QĐ-BNV năm 2018 thì Chương trình có 17 chuyên đề giảng dạy và 03 chuyên đề báo cáo, đi thực tế và viết tiểu luận).

3. Thời gian bồi dưỡng Chương trình bồi dưỡng công chức ngạch chuyên viên chính

Thời gian bồi dưỡng là 6 tuần với 240 tiết (08 tiết/ngày), trong đó:

STT

Hoạt động

Số tiết

1

Lý thuyết

80

2

Thảo luận

112

3

Chuyên đề báo cáo

24

4

Kiểm tra (2 lần)

04

5

Đi thực tế (không bao gồm thời gian đi, về)

12

6

Viết tiểu luận

08

Tổng số

240

Xem thêm nội dung tại Quyết định 421/QĐ-BNV ngày 02/6/2022.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,999

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn