Nghiên cứu xây dựng dự án Luật Thuế tài sản

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
13/04/2022 10:07 AM

Nghiên cứu xây dựng dự án Luật Thuế tài sản là nội dung được đề cập tại Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025 được ban hành kèm theo Nghị quyết 54/NQ-CP ngày 12/4/2022.

Nghiên cứu sửa đổi 4 luật về thuế

Nghiên cứu sửa đổi 4 luật về thuế (Ảnh minh họa)

Cụ thể, để thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại ngân sách nhà nước, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương thực hiện các yêu cầu sau:

+ Nghiên cứu xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế giá trị gia tăng báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, ban hành trong giai đoạn 2023 - 2025.

+ Nghiên cứu xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, ban hành giai đoạn 2023 - 2025.

+ Nghiên cứu xây dựng Dự án Luật Thuế tài sản báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, ban hành giai đoạn 2023 - 2025.

+ Nghiên cứu xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, ban hành giai đoạn 2023 - 2025.

Ngoài ra, Chương trình còn đưa ra một số nhiệm vụ khác, đơn cử:

- Cơ cấu lại đầu tư công;

- Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng;

- Cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Phát triển thị trường tài chính, thị trường lao động;

- Cơ cấu lại và phát triển doanh nghiệp nhà nước.

Xem chi tiết tại Nghị quyết 54/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 12/4/2022.

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,490

Bài viết về

lĩnh vực Thương mại

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn