Dự án Luật Thuế tài sản: Sẽ trình Quốc hội vào năm 2024-2025

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
14/03/2022 09:41 AM

Nhiều dự án luật quan trọng như dự án Luật Thuế tài sản, dự án Luật Kế toán (sửa đổi, bổ sung),… sẽ được trình lên Quốc hội trong thời gian tới.

Dự án Luật Thuế tài sản: Sẽ trình Quốc hội vào năm 2024-2025

Dự án Luật Thuế tài sản: Sẽ trình Quốc hội vào năm 2024-2025

Đây là nội dung tại Nghị quyết 30/NQ-CP năm 2022 về Chương trình hành động thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" do Chính phủ ban hành.

Cụ thể, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự án Luật Thuế tài sản để trình lên Quốc hội vào năm 2024-2025.

Danh mục các chương trình nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách như sau:

STT TÊN CHƯƠNG TRÌNH/ĐỀ ÁN CƠ QUAN CHỦ TRÌ CƠ QUAN PHỐI HỢP THỜI GIAN TRÌNH (NĂM) CẤP TRÌNH

1

Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)

Thanh tra Chính phủ

Các bộ, cơ quan liên quan

2022

Quốc hội

2

Nghiên cứu, rà soát Luật Phòng, chống tham nhũng

Thanh tra Chính phủ

Các bộ, cơ quan liên quan

2023

Chính phủ

3

Dự án Luật Kiểm toán độc lập (sửa đổi, bổ sung)

Bộ Tài chính

Các bộ, ngành liên quan

2024

Quốc hội

4

Dự án Luật Kế toán (sửa đổi, bổ sung)

Bộ Tài chính

Các bộ, ngành liên quan

2024

Quốc hội

5

Dự án Luật Thuế tài sản

Bô Tài chính

Các bộ, ngành liên quan

2024 - 2025

Quốc hội

6

Nghiên cứu, rà soát Luật Thuế thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính

Các bộ, ngành liên quan

2022

Chính phủ

7

Nghiên cứu, rà soát Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp

Bộ Tài chính

Các bộ, ngành liên quan

2022

Chính phủ

8

Nghiên cứu, rà soát Luật Giá

Bộ Tài chính

Các bộ, ngành liên quan

2022

Chính phủ

9

Nghiên cứu, rà soát Luật Đấu thầu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các bộ, ngành liên quan

2022

Chính phủ

10

Nghiên cứu, rà soát Luật Phòng, chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các bộ, ngành liên quan

2022

Chính phủ

11

Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước

Bộ Nội vụ

Ban Tổ chức Trung ương, các bộ, ngành liên quan

2022 - 2023

Chính phủ

12

Hoàn thiện thể chế về quản lý, sử dụng tài sản công theo hướng đẩy mạnh phân cấp gắn liền với công tác kiểm tra, giám sát quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công

Bộ Tài chính

Các bộ, ngành liên quan

2022 - 2025

Chính phủ Thủ tướng Chính phủ

13

Đề án đổi mới cơ chế phân cấp quản lý phân bổ ngân sách nhà nước để bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương và chủ động của ngân sách địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan

Bộ Tài chính

Các bộ, ngành, địa phương liên quan

2022

Bộ Chính trị Chính phủ

Xem thêm tại Nghị quyết 30/NQ-CP năm 2022 của Chính phủ.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,375

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn