Mức đóng BHYT hộ gia đình năm 2022

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
12/02/2022 11:21 AM

Tham gia BHYT theo hộ gia đình sẽ giảm được số tiền phải đóng cho các thành viên tham gia sau. Vậy ai được tham gia BHYT hộ gia đình, mức đóng BHYT hộ gia đình năm 2022 là bao nhiêu?

Mức đóng BHYT hộ gia đình năm 2022

Mức đóng BHYT hộ gia đình năm 2022 (Ảnh minh họa)

1. Hộ gia đình tham gia BHYT gồm những ai?

Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú.

(khoản 2 Điều 37 Luật Cư trú 2020)

2. Mức đóng BHYT hộ gia đình năm 2022

Mức đóng BHYT hộ gia đình năm 2022 được quy định như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Hiện nay, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

Do đó, mức đóng BHYT hộ gia đình 2022 cụ thể như sau:

Thành viên
hộ gia đình

Số tiền đóng

Người thứ nhất

67.050 đồng/tháng (804.600 đồng/năm)

Người thứ hai

46.935 đồng/tháng (563.220 đồng/năm)

Người thứ ba

40.230 đồng/tháng (482.760 đồng/năm)

Người thứ tư

33.525 đồng/tháng (402.300 đồng/năm)

Người thứ năm
trở đi

26.820 đồng/tháng (321.840 đồng/năm)

(Điểm e, khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, khoản 2 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP)

3. Đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình năm 2022

- Người có tên trong sổ hộ khẩu, người có tên trong sổ tạm trú, người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT trừ những người đã tham gia BHYT thuộc các nhóm sau đây:

+ Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng.

+ Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng.

+ Nhóm do ngân sách nhà nước đóng.

+ Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

+ Nhóm do người sử dụng lao động đóng

Lưu ý: Nếu đã tham gia BHYT hộ gia đình theo sổ hộ khẩu thì không tham gia BHYT hộ gia đình theo sổ tạm trú.

- Chức sắc, chức việc, nhà tu hành;

(Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP)

4. Đã tham gia BHYT hộ gia đình mà đi làm công ty thì xử lý thế nào?

Khoản 2 Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế quy định như sau: 

Điều 13. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế.

…”

Như vậy, trường hợp một người tham gia đồng thời BHYT hộ gia đình và BHYT tại doanh nghiệp thì người đó sẽ tham BHYT theo nhóm đối tượng do người lao động và người sử dụng lao động đóng.

Đối với BHYT hộ gia đình đã tham gia trước đó sẽ được cơ quan bảo hiểm hoàn lại tiền đã đóng BHYT. Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng.

(Điều 20 quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017)

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 108,566

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn