Hướng dẫn xác định cấp độ dịch Covid-19 mới nhất

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
27/01/2022 15:02 PM

Bộ Y tế hướng dẫn cách xác định cấp độ dịch Covid-19 tại Quyết định 218/BYT-QĐ ngày 27/01/2022 hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Hướng dẫn xác định cấp độ dịch Covid-19 mới nhất

Hướng dẫn xác định cấp độ dịch Covid-19 mới nhất (ảnh minh họa)

Cụ thể, cấp độ đáp ứng dịch tại tuyến xã được xác định bằng cách tổng hợp từ kết quả về mức độ lây nhiễm và mức độ đáp ứng của địa bàn cấp xã, thực hiện theo 3 bước sau: 

1. Bước 1: Xác định Mức độ lây nhiễm (4 mức) 

Mức độ lây nhiễm của một địa bàn cấp xã là mức độ cao nhất của 02 chỉ số (1a, 1b) của Tiêu chí 1 và được hiệu chỉnh của 02 chỉ số (2a, 2b) của Tiêu chí 2 được liệt kê theo bảng dưới đây: 

Bảng 1: Xác định mức độ lây nhiễm 

Các chỉ số đánh giá nguy cơ lây lây nhiễm

Mức độ

1

Mức độ

2

Mức độ

3

Mức độ

4

Chỉ số 1a. Tỷ lệ ca mắc mới 

<90

90-<450

450-600

>600

Chỉ số 1b. Tỷ lệ ca bệnh phải thở ô xy

< 1

1 -<32

32 - 40

>40

 

Sau đó kết hợp với chỉ số 2a và 2b; nếu một trong hai chỉ số hoặc cả hai chỉ số 2a, 2b không đạt mức tối thiểu thì phải nâng mức độ lây nhiễm lên một mức độ (trừ trường hợp đang ở mức độ 4). 

2. Bước 2: Xác định khả năng đáp ứng 

Khả năng đáp ứng của một địa phương là khả năng thấp nhất của 02 chỉ số 3a, 3b của Tiêu chí 3 và được hiệu chỉnh của chỉ số 3c của Tiêu chí 3 được liệt kê theo bảng dưới đây: 

Bảng 2: Xác định khả năng đáp ứng của một địa phương 

Chỉ số đánh giá khả năng đáp ứng của một địa phương

Khả năng

cao

Khả năng

trung bình

Khả năng

thấp

Chỉ số 3a. Tỷ lệ sẵn sàng quản lý, chăm sóc

>500

200-500

<200

Chỉ số 3b. Tỷ lệ giường bệnh dành cho người bệnh COVID-19 còn trống

>30

10-30

<10

 

Sau đó kết hợp với chỉ số 3c; nếu chỉ số 3c không đạt mức tối thiểu thì phải giảm khả năng đáp ứng xuống một mức (trừ trường hợp đang ở khả năng thấp). 

3. Bước 3: Xác định cấp độ dịch 

Cấp độ dịch được xác định dựa trên tổng hợp kết quả đánh giá Mức độ lây nhiễm (4 mức tại bước 1) và Khả năng đáp ứng (3 khả năng tại bước 2), sau đó có thể được hiệu chỉnh bởi chỉ số 1c của Tiêu chí 1, theo bảng 3 dưới đây: 

Bảng 3: Bảng tính cấp độ dịch 

Mức độ lây nhiễm

Khả năng đáp ứng

Mức độ 1

Mức độ 2

Mức độ 3

Mức độ 4

Cao

Cấp 1

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Trung bình

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Thấp

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Cấp 4

 

Sau khi tính được cấp độ dịch ở địa bàn cấp xã theo bảng 3 cần sử dụng chỉ số 1c trong tiêu chí 1 để hiệu chỉnh và xác định cấp độ dịch. Nếu chỉ số 1c vượt ngưỡng 6/100.000 dân trên địa bàn cấp xã thì phải nâng cấp độ dịch lên một cấp độ (trừ trường hợp đang ở cấp độ 4). 

Xem chi tiết các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch, biện pháp chuyên môn tại Quyết định 218/BYT-QĐ ngày 27/01/2022.

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,401

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn