Hướng dẫn khen thưởng cá nhân, tập thể xuất sắc trong phòng, chống Covid-19

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
25/01/2022 09:15 AM

Khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện theo Hướng dẫn 121/HD-BTĐKT ngày 13/01/2022 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Hướng dẫn khen thưởng cá nhân, tập thể xuất sắc trong phòng, chống Covid-19 (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn khen thưởng cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong phòng, chống Covid-19 gồm các nội dung sau:

1. Đối tượng được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong phòng, chống Covid-19

Các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước có thành tích trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Tập trung khen thưởng và đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân ở cơ sở trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch có thành tích tiêu biểu xuất sắc. Trong đó, chú trọng khen thưởng:

- Cán bộ, nhân viên y tế, quân đội, công an... trực tiếp tham gia phòng chống dịch tại tuyến đầu;

- Doanh nghiệp, doanh nhân, các tập thể, cá nhân tham gia hỗ trợ, giúp đỡ công tác phòng, chống dịch;

- Tập thể, cá nhân có phát minh, sáng chế, sáng kiến, sáng tạo, trợ giúp hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng, chống Covid-19

- Hồ sơ đề nghị tặng Huân chương được quy định tại Điều 52 Nghị định 91/2017/NĐ-CP gồm 03 bộ (bản chính); đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng được quy định tại Điều 57 Nghị định 91/2017/NĐ-CP gồm 02 bộ (bản chính), gồm có:

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của bộ, ngành, địa phương.

+  Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng bộ, ngành, địa phương.

+ Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (có xác nhận của cấp trình Thủ tướng Chính phủ). Báo cáo thể hiện rõ thành tích, phạm vi ảnh hưởng của thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

+ Đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... phải có văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về hoàn thành nghĩa vụ nộp Ngân sách nhà nước, Bảo hiểm xã hội; đảm bảo môi trường... đến thời điểm trình khen.

+ Trường hợp tập thể, cá nhân có phát minh, sáng chế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 được đề nghị khen thưởng phải có xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phạm vi ảnh hưởng và tính hiệu quả được áp dụng trong thực tiễn.

+Trường hợp tập thể, cá nhân có sản phẩm mới trong phòng, chống và điều trị COVID-19 được đề nghị khen thưởng phải được cấp quyền sở hữu trí tuệ và quyền phát triển sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền.

- Đối với cá nhân hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện theo quy trình và thủ tục đơn giản.

+ Hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo thủ tục đơn giản được quy định tại Điều 55 Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ gồm 03 bộ (bản chính), gồm có:

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của bộ, ngành, địa phương.

+ Bản tóm tắt thành tích của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp.

3. Hình thức khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid-19

- Huân chương Lao động;

- Huân chương Bảo vệ Tổ quốc;

- Huân chương Chiến công;

- Huân chương Dũng cảm;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương..

Xem thêm tại Hướng dẫn 121/HD-BTĐKT được ban hành ngày 13/01/2022.

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,298

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn