Tiêu chuẩn cấp thẻ kiểm ngư từ ngày 04/3/2022

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
24/01/2022 11:32 AM

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản, trong đó, thay đổi quy định về tiêu chuẩn cấp thẻ kiểm ngư.

Tiêu chuẩn cấp thẻ kiểm ngư từ ngày 04/3/2022

Tiêu chuẩn cấp thẻ kiểm ngư từ ngày 04/3/2022 (Ảnh minh họa)

1. Thẩm quyền cấp thẻ kiểm ngư

Tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT (sửa đổi, bổ sung Điều 14 Thông tư 20/2018/TT-BNNPTNT) quy định về thẩm quyền cấp thẻ kiểm ngư như sau:

- Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản cấp thẻ kiểm ngư cho công chức làm việc tại cơ quan Kiểm ngư trong phạm vi cả nước.

- Tổng cục Thủy sản quản lý sử dụng phôi thẻ; quản lý con dấu thu nhỏ và dấu nổi đóng trên thẻ; quyết định cấp thẻ; theo dõi, lưu giữ hồ sơ cấp phát thẻ.

2. Tiêu chuẩn cấp thẻ kiểm ngư

Công chức đang làm việc tại cơ quan Kiểm ngư không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên được cấp thẻ khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Được bổ nhiệm vào một trong các ngạch công chức kiểm ngư;

- Có Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm ngư.

(Hiện nay tại Thông tư 20/2018/TT-BNNPTNT, phải đáp ứng cả 03 tiêu chuẩn: không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên; được bổ nhiệm vào một trong các ngạch công chức kiểm ngư; có Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm ngư thì mới được cấp thẻ kiểm ngư).

3. Quy định về bồi dưỡng, cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm ngư

- Tổng cục Thủy sản tổ chức bồi dưỡng, cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm ngư;

- Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm ngư theo quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT;

- Học viên tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm ngư là công chức đang công tác tại cơ quan Kiểm ngư được cử đi học;

- Học viên được cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm ngư theo Mẫu số 05 Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm ngư và đạt yêu cầu kiểm tra cuối khóa.

Ngoài ra, công chức được điều động làm việc tại đơn vị nghiệp vụ thuộc Cơ quan Kiểm ngư nhưng chưa được bổ nhiệm vào ngạch công chức chuyên ngành Kiểm ngư nếu đảm bảo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 14 Thông tư 20/2018/TT-BNNPTNT thì được cấp thẻ.

Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 04/3/2022.

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,430

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn