Năm 2022: Ngân hàng không chia cổ tức bằng tiền mặt

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
20/01/2022 09:59 AM

Trong năm 2022, ngân hàng không chia cổ tức bằng tiền mặt là yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước tại Chỉ thị 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2022.

Năm 2022: Ngân hàng không chia cổ tức bằng tiền mặt

Năm 2022: Ngân hàng không chia cổ tức bằng tiền mặt (Ảnh minh họa)

Theo đó, để tiếp tục phấn đấu giảm lãi suất cho vay, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng (gồm: ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân) tiếp tục triển khai quyết liệt, thiết thực, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, cắt giảm chi phí hoạt động, giảm chỉ tiêu lợi nhuận, không chia cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2022.

Hiện nay, các hình thức chia cổ tức được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể:

Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và theo các phương thức thanh toán theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước còn yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện một số nhiệm vụ trong hoạt động tổ chức triển khai các giải pháp về tiền tệ, tín dụng, ngoại hối như sau:

- Chấp hành nghiêm các quy định, chỉ đạo của NHNN về tiền tệ, ngoại hối và hoạt động ngân hàng và các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Thường xuyên thanh tra, giám sát tình hình chấp hành trong toàn hệ thống để kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2022 bám sát các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng của Chính phủ, NHNN.

- Các TCTD có hoạt động đại lý bảo hiểm phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động đại lý bảo hiểm trên toàn hệ thống và xử lý nghiêm những trường hợp yêu cầu khách hàng phải mua các loại bảo hiểm khi cấp tín dụng cho khách hàng.

Chỉ thị 01/CT-NHNN được ban hành ngày 13/01/2022.

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,257

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn