Tạm dừng việc học nếu môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
14/01/2022 16:58 PM

Chính phủ ban hành Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 2020, trong đó quy định tạm dừng việc học nếu môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Tạm dừng việc học nếu môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng

Tạm dừng việc học nếu môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Chính phủ hướng dẫn thực hiện biện pháp khẩn cấp trong trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng như sau:

- Trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng do sự cố môi trường, việc ứng phó sự cố môi trường được thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương X Luật Bảo vệ môi trường.

- Trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 14 Luật Bảo vệ môi trường chỉ đạo thực hiện các biện pháp khẩn cấp sau:

+ Hạn chế, tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian hoạt động của cơ sở sản xuất có lưu lượng xả bụi, khí thải lưu lượng lớn ra môi trường và thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường;

+ Hạn chế, phân luồng hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải đường bộ;

+ Tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian làm việc của các cơ quan, tổ chức, trường học;

+ Tạm dừng hoạt động tập trung đông người ở ngoài trời.

- Trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng trên phạm vi liên vùng, liên tỉnh, xuyên biên giới theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 10 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng để chỉ đạo thực hiện các biện pháp khẩn cấp quy định tại khoản 2 Điều Điều 10 Nghị định 08/2022/NĐ-CP. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp khẩn cấp trên địa bàn quản lý theo chỉ đạo của Thủ tướng.

- Trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng trên phạm vi nội tỉnh theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 10 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện biện pháp quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

(Việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp trong trường hợp môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng là nội dung mới bổ sung so với Nghị định 19/2015/NĐ-CP. Việc bổ sung quy định này là để phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường 2020)

Môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng được xác định như sau:

- Môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng cấp liên vùng, liên tỉnh khi chỉ số chất lượng không khí Việt Nam (VN_AQI) ngày có giá trị từ 301 trở lên theo kết quả quan trắc của các trạm quan trắc môi trường quốc gia, địa phương trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giáp ranh trở lên trong thời gian 03 ngày liên tục;

- Môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng cấp tỉnh khi chỉ số chất lượng không khí Việt Nam (VN_AQI) ngày có giá trị từ 301 trở lên theo kết quả quan trắc của các trạm quan trắc môi trường quốc gia, địa phương trên địa bàn trong thời gian 03 ngày liên tục.

Nghị định 08/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/01/2022 và thay thế Nghị định 19/2015/NĐ-CP.

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,814

Bài viết về

lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn