Sẽ bỏ thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
11/12/2021 15:58 PM

Theo Quyết định 1994/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TTTT giai đoạn 2020 – 2025, sẽ bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng.

Bãi bỏ thủ tục cấp, bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử

Sẽ bỏ thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (Ảnh minh họa)

Cụ thể, dự kiến bãi bỏ toàn bộ thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng.

Việc bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng vì lý do sau đây: 

- Cắt giảm các thủ tục hành chính, giảm điều kiện kinh doanh, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và nhân lực.

- Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, tập trung vào quản lý nội dung đối với từng trò chơi điện tử được phát hành.

Ngoài ra, việc bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng sẽ góp phần tiết kiệm 82.958.400 đồng/năm.

Để thực hiện phương án trên, sẽ thực hiện sửa đổi các Điều 32d, 32đ Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và các khoản 22, 23 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP.

Đồng thời, Phương án cũng kiến nghị bãi bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng. 

Việc phân loại trò chơi điện tử theo phương thức cung cấp và sử dụng dịch vụ được quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 72/2013/NĐ-CP như sau:

Điều 31. Nguyên tắc quản lý trò chơi điện tử trên mạng 

1. Trò chơi điện tử trên mạng được phân loại như sau:

a) Phân loại theo phương thức cung cấp và sử dụng dịch vụ, bao gồm:

- Trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G1);

- Trò chơi điện tử chỉ có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G2);

- Trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau nhưng không có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G3);

- Trò chơi điện tử được tải về qua mạng, không có sự tương tác giữa người chơi với nhau và giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G4).

Quyết định 1994/QĐ-TTg được ký ban hành ngày 26/11/2021.

Lý Hải

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 19,409

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn