TPHCM: Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận, phường

01/11/2021 14:16 PM

UBND TP vừa ban hành hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận, phường.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 33/2021/NĐ-CP. Trường hợp khuyết Chủ tịch UBND quận thì Chủ tịch UBND TP giao quyền Chủ tịch UBND quận cho 1 Phó Chủ tịch UBND quận đến khi có quyết định bổ nhiệm Chủ tịch UBND quận.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và Chủ tịch UBND 16 quận bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 33/2021/NĐ-CP. Trường hợp khuyết Chủ tịch UBND phường thì Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và Chủ tịch UBND quận giao quyền Chủ tịch UBND phường cho 1 Phó Chủ tịch UBND phường đến khi có quyết định bổ nhiệm Chủ tịch UBND phường.

Số lượng Phó Chủ tịch UBND quận, phường được quy định như sau: quận loại I có không quá 3 Phó Chủ tịch UBND; phường loại II, loại II có không quá 2 Phó Chủ tịch UBND; phường loại III có 1 Phó Chủ tịch UBND.

Ngoài ra, thời gian bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận, phường cho mỗi lần bổ nhiệm là 5 năm; Chủ tịch UBND quận, phường không giữ chức vụ quá 10 năm liên tục ở cùng một đơn vị hành chính quận, phường.

NTCN

Theo Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND TP.HCM

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,854

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn