Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC lĩnh vực GTVT năm 2021

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trung Tài
18/03/2021 11:34 AM

Ngày 15/3/2021, Bộ GTVT ban hành Quyết định 373/QĐ-BGTVT về Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021.

Theo đó, Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (VPHC) năm 2021 như sau:

*Đối tượng, thời gian, địa điểm kiểm tra:

- Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa tại chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc và phía Nam : Quý III, IV/2021.

- Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải tại các Cảng vụ hàng hải: Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Nam: Quý III, IV/2021.

- Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Sở Giao thông vận tải Cao Bằng, Phú Thọ: Quý III, IV/2021.

*Nội dung kiểm tra

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC

+ Công tác chỉ đạo, điều hành; việc xây dựng và tiến độ, kết quả triển khai kể hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC;

+ Tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xử lý VPHC kết quả theo dõi chung tình hình thi hành pháp luật về xử lý VPHC;

+ Tổ chức công tác phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ;

+ Việc bố trí nguồn lực và các điều kiện khác để bảo đảm cho việc thi hành pháp luật xử lý VPHC; tổng số người có thẩm quyền xử phạt VPHC theo từng chức danh tại cơ quan, đơn vị

+ Việc thực hiện chế độ thông kê, báo cáo về xử lý VPHC;

+ Việc thực hiện trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện và áp dụng pháp luật về xử lý VPHC, pháp luật khác có liên quan đến xử lý VPHC.

- Kiểm tra việc áp dụng pháp luật về xử phạt vi VPHC

+ Tổng số vụ vi phạm, tổng số vụ vi phạm bị xử phạt VPHC; số vụ vi phạm bị xử phạt VPHC trong từng lĩnh vực quản lý số vụ chuyển cơ quan tố tụng để truy cứu trách nhiệm hình sự, số vụ việc cơ quan tổ tụng chuyên đề xử phạt VPHC;

+ Việc thực hiện các quy định pháp luật về thẩm quyền, thủ tục lập biên bản VPHC và ban hành quyết định xử phạt VPHC, quyết định tịch thu tang vật, phương tiện VPHC, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ban hành quyết định xử phạt VPHC, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC;

+ Tình hình, kết quả thi hành quyết định xử phạt VPHC, quyết định tịch thu tang vật, phương tiện VPHC, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ban hành quyết định xử phạt VPHC, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC,

+ Việc thực hiện các quy định pháp luật về giải trình;

+ Việc thực hiện các quy định pháp luật về thẩm quyền, thủ tục áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt VPHC;

+ Việc quản lý tiền thu từ xử phạt VPHC, chứng từ thu nộp tiền phạt,

+ Việc lưu trữ hồ sơ xử phạt VPHC.

Quyết định 373/QĐ-BGTVT có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Trung Tài

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,188

Bài viết về

lĩnh vực Giao thông - Vận tải

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn