Giấy tờ chứng minh được miễn đào tạo nghề công chứng từ ngày 26/3/2021

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Thùy Liên
26/02/2021 11:01 AM

Ngày 03/02/2021, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 01/2021/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật công chứng.

miễn đào tào nghề công chứng

Giấy tờ chứng minh được miễn đào tạo nghề công chứng (Ảnh minh họa)

Theo đó, quy định các giấy tờ chứng minh người được miễn đào tạo nghề công chứng gồm 01 trong các loại giấy tờ sau đây:

- Quyết định bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên hoặc Giấy chứng minh thẩm phán, Giấy chứng minh kiểm sát viên, Giấy chứng nhận điều tra viên kèm theo giấy tờ chứng minh đã có thời gian làm thầm phán, kiểm sát viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên (hiện hành chỉ quy định quyết định bổ nhiệm).

- Quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư chuyên ngành luật, Bằng tiến sĩ luật; trường hợp bằng tiến sĩ luật được cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài thì phải được công nhận văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (quy định mới).

- Quyết định bổ nhiệm thẩm tra viên cao cấp ngành toà án, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát; chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viện cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật;

- Chứng chỉ hành nghề luật sư và Thẻ luật sư kèm theo giấy tờ chứng minh thời gian hành nghề luật sư từ 05 năm trở lên (hiện hành quy định giấy xác nhận của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư về thời gian hành nghề luật sư).

- Các giấy tờ khác chứng minh là người được miễn đào tạo nghề công chứng theo quy định của pháp luật.

**Lưu ý: Các giấy tờ quy định tại khoản này là bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu.

04 nhóm đối tượng được miễn đào tạo nghề công chứng:

(1) Người đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên;

(2) Luật sư đã hành nghề từ 05 năm trở lên;

(3) Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật;

(4) Người đã là thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát; chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật.

Thông tư 01/2021/TT-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/3/2021.

Căn cứ pháp lý:

- Khoản 2 Điều 3 Thông tư 01/2021/TT-BTP;

- Khoản 2 Điều 3 Thông tư 06/2015/TT-BTP;

- khoản 1 Điều 10 của Luật công chứng.

>>> Xem thêm: Nghĩa vụ công chứng viên là gì? Nếu thực hiện công chứng không đúng theo quy định thì sẽ xử lý ra sao?

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,277

Bài viết về

lĩnh vực Dịch vụ pháp lý

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn