Ưu tiên bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
26/02/2021 09:09 AM

Ưu tiên bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng điểm vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao cho trẻ em là một trong những nội dung trọng tâm tại Công văn 375/LĐTBXH-TE ngày 23/02/2021 hướng dẫn thực hiện công tác trẻ em năm 2021.

Cụ thể, Bộ LĐTB&XH hướng dẫn một số nội dung để thực hiện công tác trẻ em năm 2021 như sau:

Bố trí ngân sách địa phương để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp của chương trình, kế hoạch hành động vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 và các chương trình, đề án, kế hoạch về trẻ em của địa phương.

Đối ứng ngân sách địa phương để thực hiện các mô hình, giải pháp do nguồn ngân sách trung ương và viện trợ quốc tế hỗ trợ.

Vận động và sử dụng hiệu quả, minh bạch nguồn lực từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho trẻ em, đặc biệt để hỗ trợ cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng và hỗ trợ đồ ấm cho trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định 588/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Ưu tiên bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng điểm vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao cho trẻ em.

Ưu tiên bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em

Ưu tiên bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, bảo đảm cơ cấu tổ chức quản lý nhà nước về trẻ em và nhân lực thực hiện công tác trẻ em tại địa phương.

Ưu tiên bố trí công việc hợp lý, có chính sách hỗ trợ người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã và phát triển mạng lưới cộng tác viên bảo vệ trẻ em tại cộng đồng dân cư để thực hiện công tác bảo vệ trẻ em theo quy định của Luật trẻ em.

Xem chi tiết hướng dẫn tại Công văn 375/LĐTBXH-TE ngày 23/02/2021.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,916

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn