Quan tâm chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức pháp chế

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
18/01/2021 15:56 PM

Đây là một trong những nội dung về thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 được đề cập tại Nghị quyết 195/NQ-CP ngày 31/12/2020.

Quan tâm chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức pháp chế

Quan tâm chế đ, chính sách cho cán b, công chc pháp chế (Ảnh minh họa)

Theo đó, về thực hiện nhiệm vụ năm 2021, Chính phủ yêu cầu thực hiện một số nội dung sau:

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành mình; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, đồng thời quan tâm đến chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế, xây dựng pháp luật.

- Các bộ, ngành tập trung nguồn lực xây dựng các dự án luật, pháp lệnh theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội; chủ động báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo để xử lý những khó khăn, vướng mắc về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và nội dung cơ bản của dự án...

- Giao Bộ Tư pháp thực hiện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các bộ, ngành trong việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, nhất là trong việc lồng ghép, cắt giảm tối đa số lượng văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

- Giao Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan, nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến các đại biểu Quốc hội về dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Giao Bộ Công an chủ trì nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến các đại biểu Quốc hội về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, trong đó làm rõ sự cần thiết ban hành, đánh giá tác động, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Xem chi tiết nội dung tại Nghị quyết 195/NQ-CP ngày 31/12/2020.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,466

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn