Đề xuất Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
14/01/2021 09:26 AM

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư quy định danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ và nguyên tắc xác định định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ.

Đề xuất Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ

Đ xut Danh mc v trí vic làm công chc nghip v chuyên ngành Ni v (Ảnh minh họa)

Theo đó, đề xuất Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ như sau:

Vị trí việc làm về tổ chức bộ máy

- Chuyên viên cao cấp về tổ chức bộ máy;

- Chuyên viên chính về tổ chức bộ máy;

- Chuyên viên về tổ chức bộ máy.

Vị trí việc làm về quản lý nguồn nhân lực

- Chuyên viên cao cấp về quản lý nguồn nhân lực;

- Chuyên viên chính về quản lý nguồn nhân lực;

- Chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực.

c) Vị trí việc làm về địa giới hành chính

- Chuyên viên cao cấp về địa giới hành chính;

- Chuyên viên chính về địa giới hành chính;

- Chuyên viên về về địa giới hành chính.

Vị trí việc làm về cải cách hành chính

- Chuyên viên cao cấp về cải cách hành chính;

- Chuyên viên chính về cải cách hành chính;

- Chuyên viên về cải cách hành chính.

Vị trí việc làm về thi đua, khen thưởng

- Chuyên viên cao cấp về thi đua, khen thưởng;

- Chuyên viên chính về thi đua, khen thưởng;

- Chuyên viên về thi đua, khen thưởng.

Vị trí việc làm về quản lý tôn giáo

- Chuyên viên cao cấp về quản lý tôn giáo;

- Chuyên viên chính về quản lý tôn giáo;

- Chuyên viên về quản lý tôn giáo.

Vị trí việc làm về quản lý tín ngưỡng

- Chuyên viên cao cấp về quản lý tín ngưỡng;

- Chuyên viên chính về quản lý tín ngưỡng;

- Chuyên viên về quản lý tín ngưỡng.

Vị trí việc làm về văn thư, lưu trữ

- Chuyên viên cao cấp về văn thư, lưu trữ;

- Chuyên viên chính về văn thư, lưu trữ;

- Chuyên viên về văn thư, lưu trữ;

- Cán sự về văn thư, lưu trữ.

Toàn văn dự thảo Thông tư

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,493

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn