10 ngày trước bầu cử ĐBQH khoá XV, ngừng giải quyết tố cáo liên quan người ứng cử

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Thùy Liên
08/12/2020 09:18 AM

Đây là nội dung tại Hướng dẫn 13-HD/UBKTTW ban hành ngày 02/12/2020 về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu QH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp.

Hướng dẫn 13-HD/UBKTTW

Tố cáo

Tố cáo liên quan người ứng cử (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, hướng dẫn việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu QH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử, ngừng việc xem xét, giải quyết mọi tố cáo, khiếu nại liên quan đến người ứng cử và việc lập danh sách người ứng cử đại biểu QH và HĐND các cấp cho đến khi bầu cử xong; trong đó:

+ Trong trường hợp những tố cáo đã rõ, có đủ cơ sở để kết luận người ứng cử không đáp ứng đủ tiêu chuẩn của đại biểu QH, đại biểu HĐND thì báo cáo ban thường vụ cấp ủy cung cấp để báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia (đối với đại biểu QH) hoặc thông báo với Ủy ban bầu cử ở cấp tương ứng (đối với đại biểu HĐND) xem xét, quyết định theo thẩm quyền về việc xóa tên người đó trong danh sách chính thức những người ứng cử.

+ Trường hợp tố cáo thuộc thẩm quyền nhưng chưa xem xét, giải quyết được hoặc đang giải quyết nhưng không thể kết thúc trước 10 ngày tính đến ngày bầu cử thì kịp thời báo cáo ban thường vụ cấp ủy cung cấp để báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia hoặc thông báo với Ủy ban bầu cử cáp tương ứng xem xét, quyết định theo quy định.

- Việc giải quyết tố cáo, khiếu nại liên quan đến bầu cử hoặc nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 phải kịp thời, chính xác, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, trách nhiệm, thẩm quyền theo quy định của Đảng và Nhà nước.

- Các tổ chức khi nhận được đơn thư tố cáo, khiếu nại phải phân loại, xử lý đầy đủ, chính xác và kịp thời giải quyết theo đúng quy định; đối với những đơn thư tố cáo, khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết thì chuyển đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo, khiếu nại biết.

- Qua giải quyết tố cáo, khiếu nại phải kết luận rõ đúng, sai, khuyết điểm, vị phạm (nếu có); xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

- Xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và Nhà nước đối với hành vi lợi dụng tố cáo để xuyên tạc sự thật, vu khống nhằm gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, phá hoại bầu cử.

**Tố cáo không giải quyết gồm: Tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ: tố cáo có tên đã được cấp có thẩm quyền (do Điều lệ ĐảngLuật Tố cáo quy định) xem xét, kết luận, nay tố cáo lại nhưng không có thêm tài liệu, chứng cứ mới làm thay đổi bản chất vụ việc; đơn tố cáo có tên nhưng không rõ nội dung, không chứa đựng, phản ánh nội dung tố cáo; đơn tố cáo không phải bản do người tố cáo trực tiếp ký tên; đơn tố cáo có từ hai người trở lên cùng ký tên; đơn tố cáo của người không có năng lực hành vi dân sự.

**Khiếu nại không giải quyết gồm: Quá thời hạn khiếu nại theo quy định; đang được cấp trên có thẩm quyền giải quyết; đã được cấp có thẩm quyền cao nhất xem xét, kết luận, quyết định.

Xem chi tiết nội dung tại Hướng dẫn 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020.

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,978

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn