Hướng dẫn về nội dung hợp đồng khám chữa bệnh BHYT

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Thùy Liên
20/11/2020 16:32 PM

Nội dung này được đề cập tại Công văn 3537/BHXH-CSYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành hướng dẫn tổ chức ký và thực hiện hợp đồng KCB BHYT năm 2021.

Hợp đồng KCB BHYT

Nội dung hợp đồng KCB BHYT (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, hướng dẫn về nội dung hợp đồng KCB BHYT như sau:

BHXH tỉnh phối hợp với cơ sở KCB lập và ký hợp đồng KCB BHYT theo các nội dung tại Mẫu số 7 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 146/2018/NĐCP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

Mẫu hợp đồng KCB BHYT số 07

Đồng thời, thống nhất với cơ sở KCB BHYT bổ sung một số nội dung, tài liệu sau:

- Hạng của cơ sở KCB (nếu có); Tuyến KCB ban đầu hoặc tuyến chuyên môn kỹ thuật của cơ sở KCB.

- Số bàn khám bệnh ngoại trú theo chuyên khoa; số giường kế hoạch; số giường thực kê; số giường đủ điều kiện là giường Hồi sức cấp cứu tại mỗi khoa phòng, số lượng nhân lực KCB, số lượng trang thiết bị y tế (trong đó phải xác định cụ thể số lượng trang thiết bị y tế liên doanh liên kết, xã hội hóa, đặt/mượn, cho/tặng...).

Khi có sự thay đổi các nội dung nêu trên, cơ sở KCB có trách nhiệm thông báo cho cơ quan BHXH để bổ sung Phụ lục hợp đồng KCB BHYT làm cơ sở giám định, thanh toán theo đúng quy định.

- Đối với cơ sở KCB có tổ chức KCB ngoài giờ, ngày nghỉ, ngày lễ: phải ghi cụ thể trong hợp đồng thời gian làm việc ngoài giờ, ngày nghỉ, ngày lễ (từ giờ nào đến giờ nào, những ngày nào trong tuần).

- Không đưa vào nội dung hợp đồng KCB BHYT các nội dung không phù hợp với các quy định của pháp luật về chính sách BHYT và các chính sách khác có liên quan hoặc trích dẫn các văn bản đã hết hiệu lực.

Công văn 3537/BHXH-CSYT ban hành ngày 10/11/2020.

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,645

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn