Quy định về đơn vị lợi ích công chúng từ ngày 01/01/2021

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Thùy Liên
18/11/2020 15:37 PM

Chính phủ ban hành Nghị định 134/2020/NĐ-CP ngày 15/11/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

KDBH

Đơn vị lợi ích công chúng (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, sửa đổi, bổ sung Điều 4 quy định về đơn vị có lợi ích công chúng tại Nghị định 84/2016/NĐ-CP như sau:

- Đơn vị có lợi ích công chúng là các đơn vị sau đây:  

+ Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng.

+ Tổ chức tài chính, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

+ Công ty đại chúng, tổ chức phát hành, tổ chức kinh doanh chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

+ Doanh nghiệp, tổ chức khác có liên quan đến lợi ích của công chúng do tính chất, quy mô hoạt động của đơn vị đó theo quy định của pháp luật.

Đơn vị có lợi ích công chúng bao gồm đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán và đơn vị có lợi ích công chúng khác, theo đó:

- Đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán khoán bao gồm công ty đại chúng, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch, tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán.

- Đơn vị có lợi ích công chúng khác là các đơn vị có lợi ích công chúng quy định tại Điều 53 Luật Kiểm toán độc lập, trừ đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán theo quy định nêu trên.

Nghị định 134/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 14,742

Bài viết về

lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn