Bãi bỏ 127 văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
14/10/2020 16:14 PM

Thông tư 121/2020/TT-BQP ngày 08/10/2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành.

Bãi bỏ 127 văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng

Bãi b 127 văn bn quy phm pháp lut v quân s, quc phòng (nh minh ha)

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 127 văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành (Phụ lục I), đơn cử như:

- Thông tư liên tịch 43/2009/TTLT-BQP-BTC-BKH&ĐT-BLĐTB&XH ngày 31/7/2009 hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 về phòng thủ dân sự;

- Thông tư 10/2010/TT-BQP ngày 01/02/2010 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị quân đội, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức Trung ương thực hiện Nghị định 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 về phòng thủ dân sự;

- Thông tư 21/2010/TT-BQP 01/3/2010 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 về phòng thủ dân sự;

- Thông tư liên tịch 104/2016/TTLT-BQP-BCA-BTC-BKH&ĐT ngày 30/6/2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 về khu vực phòng thủ và Nghị định 02/2016/NĐ-CP ngay 05/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 152/2007/NĐ-CP;

- Thông tư 02/2011/TT-BQP ngày 24/01/2011 ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa lực lượng Cảnh sát biển với các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Thông tư liên tịch 211/2011/TTLT-BQP-BNN&PTNN ngày 30/11/2011 hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp thực hiện giữa lực lượng Cảnh sát biển với các lực lượng hữu quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Thông tư liên tịch 17/2012/TTLT-BQP-BGTVT ngày 23/02/2012 Hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Giao thông vận tải về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp thực hiện giữa lực lượng Cảnh sát biển với các lực lượng hữu quan thuộc Bộ Giao thông vận tải trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Thông tư liên tịch 25/2012/TTLT-BQP-BTC ngày 30/3/2012 hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Tài chính về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp thực hiện giữa lực lượng Cảnh sát biển với lực lượng Hải quan trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Thông tư liên tịch 135/2005/TTLT-BQP-BNV ngày 14/9/2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương;

- Quyết định 83/2005/QĐ-BQP ngày 16/6/2005 về việc xét phong quân hàm cho học viên tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn;...

Thông tư 121/2020/TT-BQP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/11/2020.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,017

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn