18 mẫu văn bản áp dụng cho quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức, cá nhân liên quan

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
13/10/2020 17:37 PM

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 4/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 hướng dẫn Nghị định 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

18 mẫu văn bản áp dụng cho quỹ xã hội, quỹ từ thiện
và tổ chức, cá nhân liên quan

18 mu văn bn áp dng cho qu xã hi, qu t thin và t chc, cá nhân liên quan (nh minh ha)

Theo đó, ban hành Danh mục mẫu văn bản áp dụng cho quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức, cá nhân liên quan (Phụ lục I) gồm:

Mẫu 1.1 - Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ

Mẫu 1.2 - Điều lệ mẫu của quỹ xã hội

Mẫu 1.3 - Điều lệ mẫu của quỹ từ thiện

Mẫu 1.4 - Cam kết tài sản đóng góp thành lập quỹ

Mẫu 1.5 - Biên bản bầu các chức danh Ban sáng lập quỹ

Mẫu 1.6 - Văn bản đề nghị gia hạn thời gian chuyển quyền sở hữu tài sản đóng góp thành lập quỹ

Mẫu 1.7 - Đơn đề nghị thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

Mẫu 1.8 - Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ trên cơ sở mở rộng phạm vi hoạt động

Mẫu 1.9 - Thông báo thành lập của chi nhánh (hoặc văn phòng đại diện) của quỹ

Mẫu 1.10 - Đơn đề nghị giải thể quỹ

Mẫu 1.11 - Đơn đề nghị đổi tên quỹ và công nhận Điều lệ quỹ

Mẫu 1.12 - Đơn đề nghị tách quỹ

Mẫu 1.13 - Đơn đề nghị chia quỹ

Mẫu 1.14 - Đơn đề nghị hợp nhất quỹ

Mẫu 1.15 - Đơn đề nghị sáp nhập quỹ

Mẫu 1.16 - Đơn đề nghị cho quỹ hoạt động trở lại

Mẫu 1.17 - Báo cáo quỹ đã khắc phục sai phạm

Mẫu 1.18 - Báo cáo về tổ chức, hoạt động của quỹ

Thông tư 4/2020/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 01/12/2020 và thay thế Thông tư 02/2013/TT-BNV ngày 10/4/2013.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,265

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn