Số lượng cấp phó của người đứng đầu ĐVSN công lập từ ngày 01/12/2020

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Thùy Liên
09/10/2020 09:03 AM

Ngày 07/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp (ĐVSN) công lập.

ĐVSNCL

Khung số lượng cấp phó của người đứng đầu ĐVSN công lập từ ngày 01/12/2020 (Ảnh minh hoạ).

Theo đó, quy định về khung số lượng cấp phó của người đứng đầu ĐVSN công lập như sau:

- Đối với ĐVSN công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư:

Số lượng cấp phó của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ được bố trí bình quân không quá 03 người trên một đơn vị; các đơn vị khác được thực hiện theo Đề án thành lập (trong trường hợp thành lập mới) hoặc Đề án tự chủ của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với ĐVSN công lập tự bảo đảm chi thường xuyên:

Số lượng cấp phó của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ được bố trí bình quân không quá 03 người trên một đơn vị; các đơn vị khác được bố trí không quá 03 người.

- Đối với ĐVSN công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, ĐVSN công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên:

+ Số lượng cấp phó của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ được bố trí bình quân không quá 03 người trên một đơn vị.

+ ĐVSN công lập thuộc bộ (trừ các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ); ĐVSN công lập thuộc cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả ĐVSN công lập ở nước ngoài) và ĐVSN công lập thuộc UBND cấp tỉnh có từ 20 người làm việc là viên chức trở xuống được bố trí không quá 02 cấp phó; có trên 20 người làm việc là viên chức được bố trí không quá 03 cấp phó.

+ ĐVSN công lập thuộc tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục thuộc bộ; ĐVSN công lập thuộc cục, thuộc chi cục thuộc cục thuộc bộ; ĐVSN công lập thuộc Văn phòng thuộc bộ; ĐVSN công lập thuộc cục thuộc tổng cục thuộc bộ; ĐVSN công lập thuộc tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là ĐVSN công lập; ĐVSN công lập thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; ĐVSN công lập thuộc chi cục và tương đương thuộc sở; ĐVSN công lập thuộc tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh; ĐVSN công lập thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương được bố trí không quá 02 cấp phó.

Bên cạnh đó, quy định về khung số lượng cấp phó của người đứng đầu phòng thuộc ĐVSN công lập như sau:

- Đối với phòng thuộc ĐVSN công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư:

Số lượng cấp phó thực hiện theo Đề án thành lập (trong trường hợp thành lập mới) hoặc Đề án tự chủ của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Đối với phòng thuộc ĐVSN công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: được bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng;

- Đối với phòng thuộc ĐVSN công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, ĐVSNCL do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên:

Có từ 07 đến 09 người làm việc là viên chức được bố trí 01 Phó Trưởng phòng; có từ 10 người làm việc là viên chức trở lên được bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng.

Nghị định 120/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2020 và thay thế Nghị định 55/2012/NĐ-CP.

 Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 16,137

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn