Nội dung chính của Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Thùy Liên
05/10/2020 16:15 PM

Ngày 04/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 143/NQ-CP về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch quốc gia

Theo đó, nội dung chính của quy hoạch tổng thể quốc gia được thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạchNghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, bao gồm:

- Phân tích các yếu tố, điều kiện phát triển, hiện trạng phát triển quốc gia: Các phân tích, đánh giá phải bảo đảm xác định và đo lường được tác động của các yếu tố, điều kiện phát triển, hiện trạng phát triển quốc gia.

- Dự báo xu thế phát triển và xây dựng kịch bản phát triển: Các phân tích, đánh giá phải bảo đảm xác định được các xu thế có ảnh hưởng hay tác động trực tiếp, gián tiếp đến định hướng và không gian phát triển của quốc gia.

- Xác định quan điểm và mục tiêu phát triển:

+ Quan điểm về phát triển quốc gia trong thời kỳ quy hoạch;

+ Quan điểm về tổ chức không gian phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường;

+ Xây dựng mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể về phát triển quốc gia.

- Định hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội: Xác định các vùng trọng điểm đầu tư, vùng khuyến khích phát triển và vùng hạn chế phát triển; các khu vực lãnh thổ cần bảo tồn, cấm khai thác sử dụng; định hướng phân bố không gian phát triển các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển trong thời kỳ quy hoạch.

- Định hướng phát triển không gian biển.

- Định hướng sử dụng đất quốc gia.

- Định hướng khai thác và sử dụng vùng trời.

- Định hướng phân vùng và liên kết vùng.

- Định hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia.

- Định hướng phát triển ngành hạ tầng xã hội cấp quốc gia.

- Định hướng phát triển ngành hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia.

- Định hướng sử dụng tài nguyên quốc gia.

- Định hướng bảo vệ môi trường.

- Định hướng phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Danh mục dự án quan trọng quốc gia và thứ tự ưu tiên thực hiện.

- Xây dựng giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch.

Xem chi tiết Nghị quyết 143/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/10/2020.

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,029

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn