Lịch tựu trường, khai giảng, nghỉ tết năm học mới của học sinh các tỉnh thành

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
18/08/2020 10:52 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật lịch tựu trường, khai giảng, nghỉ tết… của học sinh năm học 2020 – 2021 các tỉnh thành phố sau đây:

STT

Các tỉnh, thành

Lịch tựu trường, khai giảng

Văn bản

01

Hồ Chí Minh

- Ngày tựu trường: 01/9/2020 đối với cấp phổ thông và 05/9/2020 với mầm non

- Khai giảng: 05/9/2020.

- Nghỉ tết: từ ngày 08 tháng 02 năm 2021 (27 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 16 tháng 02 năm 2021 (Mùng 05 tháng Giêng Âm lịch)

- Kết thúc năm học:  Từ 24 - 29/5/2021.

Quyết định 2752/QĐ-UBND ngày 04/8/2020.

02

An Giang

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Sẽ hướng dẫn cụ thể sau.

- Kết thúc năm học:  Trước 31/5/2021.

Quyết định 1799/QĐ-UBND ngày 30/7/2020

03

Trà Vinh

- Ngày tựu trường: 01/9/2020 đến ngày 04/9/2020     

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết:  02 tuần từ ngày 08/02/2021 đến ngày 20/02/2021.

- Kết thúc năm học: Trước 31/5/2021.

Quyết định số 2915/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

04

Hà Tĩnh

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết:  Bắt đầu từ ngày 08 tháng 02 năm 2021 (ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý) đến hết ngày 16 tháng 02 năm 2021 (ngày 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).

- Kết thúc năm học:  Trước 31/5/2021.

Quyết định 2615/QĐ-UBND ngày 13/8/2020

05

Ninh Thuận

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Tối đa 10 ngày

- Kết thúc năm học:  Trước 31/5/2021.

Quyết định 1367/QĐ-UBND ngày 12/8/2020

06

Bắc Ninh

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Thời gian kết thúc năm học trước 31.5.2021.

- Dịp Tết Nguyên đán: Nghỉ 9 ngày từ 8-2-2021 (thứ Hai) đến hết ngày 16-2-2021 (thứ Ba), tức từ 27 tháng Chạp năm Canh Tý 2020 đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Tân Sửu 2021.

 

07

Quảng Nam

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Thời gian kết thúc năm học: Cấp học mầm non, phổ thông: từ ngày 25/5 đến ngày 29/5/2021.

- Nghỉ tết: Theo Luật lao động (05 ngày).

Lịch này có thể thay đổi do ảnh hưởng của Covid-19.

Quyết định 2182/QĐ-UBND ngày 10/8/2020

08

Bắc Giang

- Ngày tựu trường: sớm nhất 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Theo Luật lao động (05 ngày)và văn bản hướng dẫn hàng năm.

- Kết thúc năm học:  Trước 31/5/2021.

 

09

Bắc Kạn

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết:

- Kết thúc năm học:  Trước 31/5/2021.

 

10

Bạc Liêu

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Theo Luật lao động (05 ngày)và văn bản hướng dẫn hàng năm.

- Kết thúc năm học:  Trước 31/5/2021.

Quyết định 1324/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

11

Cà Mau

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Theo Luật lao động (05 ngày) và sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể hàng năm.

- Kết thúc năm học:  Trước 30/5/2021.

 

12

Đồng Tháp

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Theo Luật lao động (05 ngày) và sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể hàng năm.

- Kết thúc năm học:  31/5/2021.

Quyết định số 1223/QĐ-UBND-HC ngày 05/8/2020

13

Gia Lai

- Ngày tựu trường: 03/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: 08 – 21/2/2021

- Kết thúc năm học:  30/5/2021.

Quyết định 696/QĐ-UBND ngày 04/8/2020

14

Hà Giang

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: 09 đến 14 ngày

- Kết thúc năm học:  Trước 31/5/2021.

Quyết định 1336/QĐ-UBND ngày 05/8/2020

15

Hà Nam

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Sẽ hướng dẫn cụ thể sau

- Kết thúc năm học:  Trước 31/5/2021.

Quyết định 1603/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

16

Hưng Yên

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Sẽ hướng dẫn cụ thể sau

- Kết thúc năm học:  Trước 31/5/2021.

 

17

Lâm Đồng

- Ngày tựu trường: 03/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Sẽ hướng dẫn cụ thể sau

- Kết thúc năm học:  Trước 31/5/2021.

Quyết định 1704/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

18

Phú Yên

- Ngày tựu trường: 03/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: 08 – 21/2/2021

- Kết thúc năm học:  24 – 30/5/2021.

Quyết định 1384/QĐ-UBND ngày 07/8/2020

19

Quảng Bình

- Ngày tựu trường: 03/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Sẽ hướng dẫn cụ thể sau

- Kết thúc năm học:  Trước 31/5/2021.

Quyết định 2752/QĐ-UBND ngày 07/8/2020

20

Sơn La

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Sẽ hướng dẫn cụ thể sau

- Kết thúc năm học:  Trước 31/5/2021.

Quyết định 1728/QĐ-UBND ngày 5/8/2020

21

Thanh Hóa

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Sẽ hướng dẫn cụ thể sau

- Kết thúc năm học:  Trước 31/5/2021.

Quyết định 3163/QĐ-UBND ngày 6/8/2020

22

Quảng Ninh

- Ngày tựu trường: 03/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Từ ngày 08 đến hết 20/2/2021

- Kết thúc năm học:  28, 29/5/2021

Quyết định 2940 /QD-UBND ngày 12/8/2020

23

Cao Bằng

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Thực hiện theo quy định nhà nước.

- Kết thúc năm học:  Trước 31/5/2021.

Quyết định 1388/QD-UBND

ngày 5/8/2020

24

Hải Phòng

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Ít nhất 07 ngày (sẽ có quy định riêng)

- Kết thúc năm học:   31/5/2021.

Quyết định 2350/QD-UBND

ngày 7/8/2020

25

Ninh Bình

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Sẽ hướng dẫn sau

- Kết thúc năm học:  Trước 31/5/2021.

Quyết định 515/QĐ-UBND ngày 04/8/2020

26

Tuyên quang

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Sẽ hướng dẫn chi tiết sau

- Kết thúc năm học:  Trước 31/5/2021.

Quyết định 1088/QĐ-UBND ngày 10/8/2020. 

27

Vĩnh Phúc

- Ngày tựu trường: sớm nhất 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Theo Luật lao động và văn bản hướng dẫn hàng năm.

- Kết thúc năm học:  31/5/2021.

Quyết định 2082/QĐ-UBND ngày 14/8/2020.

28

Bình Dương

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Theo Luật lao động và văn bản hướng dẫn của UBND cấp tỉnh.

- Kết thúc năm học:  Mầm non tổ chức kết thúc năm học  kết hợp Quốc tế thiếu nhi từ 29 - 31/5/2021, các cấp khác kết thúc ngày 31/5/2021.

Hướng dẫn 1228/HD-SGDĐT ngày 11/8/2020.

29

Đăk Nông

- Ngày tựu trường: sớm nhất 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Từ 08/02 - 16/02/2021.

- Kết thúc năm học:  Trước 31/5/2021.

Quyết định 1198/QĐ-UBND ngày 12/8/2020.

30

Lào Cai

- Ngày tựu trường: sớm nhất 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: từ ngày 8/2/2021 đến hết ngày 20/2/202.

- Kết thúc năm học:  Kết thúc trước ngày 23/5/2021 (riêng khối lớp 12, kết thúc muộn nhất ngày 15/5/2021).

Quyết định số 2635/QĐ-UBND ngày 13/8/2020.

31

Vĩnh Long

- Ngày tựu trường: sớm nhất 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Theo Bộ luật lao động và văn bản hướng dẫn hàng năm.

- Kết thúc năm học:  31/5/2021.

Quyết định 2119/QĐ-UBND ngày 17/8/2020.

32

Khánh Hòa

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Tết Nguyên đán nghỉ ít nhất 7 ngày.

- Kết thúc năm học:  Trước 31/5/2020

Quyết định của UBND tỉnh

33

Đồng Nai

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Thực hiện theo quy định của Luật Lao động và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

- Kết thúc năm học: 31/5/2020

Quyết định 2950/QĐ-UBND ngày 17/8/2020

34

Tây Ninh

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Từ ngày 08/2 đến hết ngày 19/02/2021.

- Kết thúc năm học: 28/5/2020

Quyết định 1752/QĐ-UBND ngày 14/8/2020.

35

Lạng Sơn

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Thực hiện theo Bộ luật Lao động và văn bản hướng dẫn hàng năm.

- Kết thúc năm học:  Trước 31/5/2021.

Quyết định 1586/QĐ-UBND ngày 17/8/2020.

36

Sóc Trăng

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết Nguyên đán: 2 tuần (từ ngày 8 đến hết ngày 20-2-2021)

- Kết thúc năm học:  Chậm nhất là 31/5/2021.

Quyết định 2207/QĐ-UBND

37

Yên Bái

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020. Riêng vùng khó khăn, biên giới hải đảo có thể tổ chức trong các ngày từ 03 - 05/9/2020.

- Nghỉ tết: Tết Nguyên đán 01 tuần và sẽ thông báo cụ thể sau.

- Kết thúc năm học:  Trước 30/5/2021.

Quyết định 1825/QĐ-UBND ngày 19/8/2020.

38

Kiên Giang

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Từ ngày 08/2 đến hết ngày 19/02/2021.

- Kết thúc năm học: 28/5/2020

Quyết định 1938/QĐ-UBND ngày 18/8/2020.

39

Đắk Lắk

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Thực hiện theo quy định của LBộ luật Lao động và Quyết định của UBND tỉnh.

- Kết thúc năm học:  Trước 31/5/2021.

Quyết định 1872/QĐ-UBND ngày 18/8/2020.

40

Nghệ An

- Ngày tựu trường: 01/9/2020.

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết:  từ ngày 08/02/2021 (ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý) đến ngày 16/02/2021 (ngày mồng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).

- Kết thúc năm học: Trước ngày 31/5/2021.

Quyết định 2801/QĐ-UBND ngày 19/8/2020.

41

Cần Thơ

- Ngày tựu trường: 01/9/2020.

- Khai giảng: 05/9/2020. Riêng Giáo dục thường xuyên khai giảng vào ngày 07/9/2020.

- Nghỉ tết:  từ ngày 08/02/2021 đến ngày 20/02/2021. Riêng học sinh, giáo viên người dân tộc Khmer được nghỉ Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay (sẽ cập nhật sau).

- Kết thúc năm học: Trước ngày 31/5/2021.

Quyết định 1681/QĐ-UBND ngày 19/8/2020.

42

Bến Tre

- Ngày tựu trường: 03/9/2020.

- Khai giảng: 05/9/2020.

- Nghỉ tết:  từ ngày 08/02/2021 đến ngày 16/02/2021 (tức từ ngày 17/12 âm lịch đến ngày 05/01 âm lịch).

- Kết thúc năm học: Trước ngày 31/5/2021. Riêng Giáo dục Mầm non ngày kết thúc năm học là ngày 28/5/2021.

Kế hoạch 4265/KH-UBND ngày 21/8/2020.

43

Bình Phước

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

- Kết thúc năm học:  26/5/2021 (Mầm non, tiểu học), 31/5/2021 (THCS, THPT).

Quyết định 1862/QĐ-UBND ngày 11/8/2020.

44

Bình Thuận

- Ngày tựu trường: 01/9/2020.

- Khai giảng: 05/9/2020.

- Nghỉ tết:  Đang cập nhật.

- Kết thúc năm học: Chậm nhất vào ngày 31/5/2021. Riêng Giáo dục thường xuyên kết thúc năm học  chậm nhất vào ngày 30/5/2021.

Quyết định của UBND tỉnh

45

Hải Dương

 - Ngày tựu trường: 03/9/2020.

- Khai giảng: 05/9/2020.

- Nghỉ tết:  Từ ngày 08/2/2021 (27 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 16/02/2021 (mùng 05 tháng Giêng Âm lịch).

- Kết thúc năm học: 29/5/2021. Riêng bậc Mầm non và cấp Tiểu học kết thúc năm học vào ngày 28/5/2021.

Quyết định 2485/QĐ-UBND ngày 21/8/2020.

46

Hậu Giang

- Ngày tựu trường: 03/9/2020.

- Khai giảng: 05/9/2020.

- Nghỉ tết:  Đang cập nhật.

- Kết thúc năm học: Đang cập nhật.

Quyết định 1456/QĐ-UBND ngày 12/8/2020;

Kế hoạch 1509/KH-SGDĐT ngày 18/8/2020

47

Lai Châu

- Ngày tựu trường: 03/9/2020.

- Khai giảng: 05/9/2020.

- Nghỉ tết:  Đang cập nhật.

- Kết thúc năm học: 31/5/2021. 

Quyết định 1144/QĐ-UBND ngày 21/8/2020

48

Long An

 - Ngày tựu trường: 03/9/2020.

- Khai giảng: 05/9/2020.

- Nghỉ tết:  Nghỉ 10 ngày từ ngày 07/2/2021 (26/12 âm lịch) đến hết ngày 16/2/2021 (mùng 05/01 âm lịch).

- Kết thúc năm học: Trước 31/5/2021. 

Quyết định 2829/QĐ-UBND ngày 14/8/2020.

49

Nam Định

- Ngày tựu trường: 01/9/2020.

- Khai giảng: 05/9/2020.

- Nghỉ tết:  Đang cập nhật.

- Kết thúc năm học: 22/5/2021. 

Quyết định 2027/QĐ-UBND ngày 17/8/2020

50

Quãng Nghãi

- Ngày tựu trường: 01/9/2020.

- Khai giảng: 05/9/2020.

- Nghỉ tết:  Đang cập nhật.

- Kết thúc năm học: Trước ngày 31/5/2021.

Quyết định của UBND tỉnh

51

Hà Nội

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Chưa quy định

- Kết thúc năm học:  Trước ngày 31/5/2021.

Quyết định 3635/QĐ-UBND ngày 19/8/2020.

52

Vũng Tàu

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020.

- Nghỉ tết: từ ngày 04 tháng 02 năm 2021 (23 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 17 tháng 02 năm 2021 (Mùng 07 tháng Giêng Âm lịch)

- Kết thúc năm học:  Từ 27 - 30/5/2021.

Quyết định 2571/QĐ-UBND ngày 28/8/2020.

53

Bình Định

- Ngày tựu trường: các trường tiểu học, mầm non tựu trường ngày 3.9; các trường THCS, THPT tựu trường ngày 1.9.

- Khai giảng: 05/9/2020.

- Nghỉ tết: Ít nhất 7 ngày.

- Kết thúc năm học:  Trước ngày 31.5.2021

Quyết định của UBND tỉnh

54

Điện Biên

- Ngày tựu trường: 01/9/2020.

- Khai giảng: 05/9/2020.

- Nghỉ tết: từ ngày 08/02/2021 (tức 27/12 âm lịch) đến hết ngày 16/02/2021 (tức 05/01 âm lịch).

- Kết thúc năm học:  28/5/2021

Quyết định số 827/QĐ-UBND

55

Phú Thọ

- Ngày tựu trường: 01/9/2020.

- Khai giảng: 05/9/2020.

- Nghỉ tết: Thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và văn bản hướng dẫn hàng năm.

- Kết thúc năm học: Trước 31/5/2021

Kế hoạch 3763/KH-UBND ngày 25/8/2020.

56

Quảng Trị

- Ngày tựu trường: 01/9/2020.

- Khai giảng: 05/9/2020.

- Nghỉ tết: Thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và văn bản hướng dẫn hàng năm.

- Kết thúc năm học: Trước 31/5/2021

Quyết định 2329/QĐ-UBND ngày 18/8/2020.

57

Thái Bình

- Ngày tựu trường: 01/9/2020.

- Khai giảng: 05/9/2020.

- Nghỉ tết: Thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và văn bản hướng dẫn hàng năm.

- Kết thúc năm học: Trước 31/5/2021

Quyết định 2480/QĐ-UBND ngày 21/8/2020.

58

Thái Nguyên

- Ngày tựu trường: 01/9/2020.

- Khai giảng: 05/9/2020.

- Nghỉ tết: Thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và văn bản hướng dẫn hàng năm.

- Kết thúc năm học: Trước 31/5/2021

Quyết định 2084/QĐ-UBND ngày 27/7/2020.

59

Thừa Thiên Huế

- Ngày tựu trường: 01/9/2020.

- Khai giảng: 05/9/2020.

- Nghỉ tết: Thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và văn bản hướng dẫn hàng năm của UBND tỉnh.

- Kết thúc năm học: Trước 31/5/2021

Quyết định 2163/QĐ-UBND ngày 24/8/2020.

60

Tiền Giang

- Ngày tựu trường:

- Khai giảng: 05/9/2020.

- Nghỉ tết: 02 tuần.

- Kết thúc năm học: 31/5/2021

Quyết định của UBND tỉnh

61

Kon Tum

- Ngày tựu trường: Mầm non (03/9/2020), tiểu học, THCS, THPT (01/9/2020)

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: 08/2/2021 đến hết 16/2/2021

- Kết thúc năm học:  24 -29/5/2021.

Quyết định 596/QĐ-SGDĐT ngày 25/8/2020.

62

Hòa Bình

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Theo Luật lao động và theo Quyết định của Sở GD&ĐT trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt.

- Kết thúc năm học:  28 -29/5/2021.

Quyết định 1783/QĐ-UBND ngày 6/8/2020.

Đang tiếp tục cập nhật...

Quý Nguyễn

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 58,717

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn