Mở rộng thẩm quyền ban hành VBQPPL của HĐND, UBND cấp huyện, xã

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
15/07/2020 10:20 AM

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, trong đó, mở rộng thẩm quyền ban hành VBQPPL của HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã.

thẩm quyền ban hành VBQPPL của HĐND, UBND cấp huyện, xã

Mở rộng thẩm quyền ban hành VBQPPL của HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã (Ảnh minh họa)

V thm quyn ban hành VBQPPL ca HĐND, UBND cp huyn

HĐND cấp huyện ban hành nghị quyết, UBND cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc để thực hiện việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

(Hiện hành, HĐND, UBND cấp huyện ban hành VBQPPL để quy định những vấn đề được luật giao).

V thm quyn ban hành VBQPPL ca HĐND, UBND cp xã

HĐND cấp xã ban hành nghị quyết, UBND cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao.

(Hiện hành, HĐND, UBND cấp xã ban hành VBQPPL để quy định những vấn đề được luật giao).

Như vậy, so với Luật Ban hành VBQPPL 2015, Luật Ban hành VBQPPL sửa đổi 2020 đã mở rộng thẩm quyền ban hành VBQPPL của HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã.

Bên cạnh đó, Luật Ban hành VBQPPL sửa đổi 2020 cũng sửa đổi quy định liên quan đến VBQPPL có thủ tục hành chính (TTHC) được hành trước ngày 01/7/2016. Cụ thể:

Những quy định về TTHC trong VBQPPL do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 14 của Luật Ban hành VBQPPL 2015 được ban hành trước ngày 01/7/2016 thì tiếp tục được áp dụng cho đến khi bị bãi bỏ bằng văn bản khác hoặc bị thay thế bằng TTHC mới.

Trường hợp sửa đổi, bổ sung VBQPPL có quy định TTHC được ban hành trước ngày 01/7/2016 thì không được làm phát sinh TTHC mới hoặc quy định thêm thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện, tăng thời gian giải quyết TTHC đang áp dụng.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 16,764

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn