Thủ tướng giao Bộ Nội vụ xây dựng Đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
11/07/2020 08:10 AM

Ngày 10/7/2020, Văn phòng Chính phủ có Công văn 5623/VPCP-TCBC về việc đánh giá mô hình tổ chức và đề xuất phương án sắp xếp lại các tổng cục và tương đương, trong đó, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ xây dựng Đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Về đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn 3046/VPCP-TCBC ngày 19/6/2020 về việc đánh giá mô hình tổ chức cấp tổng cục và đề xuất phương án sắp xếp lại theo hướng giảm cấp trung gian, Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổng cục và các đơn vị trực thuộc, đề xuất mô hình tổ chức phù hợp, sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc tinh gọn, hiệu quả.

- Bộ Nội vụ tổng hợp kết quả rà soát nêu trên, xây dựng Đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

giao Bộ Nội vụ xây dựng đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ xây dựng Đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh minh họa)

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 8196/VPCP-TCCV ngày 12/9/2019 về việc xây dựng Đề án chuyển Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thành phố Hà Nội.

- Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, báo cáo sự cần thiết duy trì Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc như tổ chức tương đương tổng cục, đề xuất sửa đổi Nghị định 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và các văn bản pháp luật khác về nội dung liên quan.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất tổ chức lại Tổng cục Khí tượng Thủy văn, bảo đảm thiết thực, phù hợp.

- Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ xem xét mô hình Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để tổ chức phù hợp, hiệu quả, tinh gọn.

Công văn 5623/VPCP-TCBC được Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 10/7/2020.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,038

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn