Mức phụ cấp đối với quân nhân dự bị từ ngày 01/7/2020

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
10/07/2020 08:17 AM

Từ ngày 01/7/2020, mức phụ cấp đối với quân nhân dự bị được thực hiện theo Nghị định 79/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020.

mức phụ cấp quân nhân dự bị

Chế độ phụ cấp đối với quân nhân dự bị từ ngày 01/7/2020 (Ảnh minh họa)

Phụ cấp đối với quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên

- Mức 160.000 đồng/tháng đối với sĩ quan dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên (1);

- Mức 320.000 đồng/năm đối với quân nhân chuyên nghiệp dự bị; hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên (2).

Phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị dự bị động viên

Quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên từ cấp tiểu đội và tương đương trở lên được hưởng phụ cấp (3) như sau:

- Mức 480.000 đồng/quý đối với Tiểu đội trưởng, Khẩu đội trưởng và tương đương;

- Mức 560.000 đồng/quý đối với Trung đội trưởng và tương đương;

- Mức 640.000 đồng/quý đối với Phó Đại đội trưởng, Chính trị viên phó đại đội và tương đương;

- Mức 720.000 đồng/quý đối với Đại đội trưởng, Chính trị viên đại đội và tương đương;

- Mức 800.000 đồng/quý đối với Phó Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên phó tiểu đoàn và tương đương;

- Mức 880.000 đồng/quý đối với Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn và tương đương;

- Mức 960.000 đồng đối với Phó Trung đoàn trưởng, Phó Chính ủy trung đoàn và tương đương;

- Mức 1.040.000 đồng/quý đối với Trung đoàn trưởng, Chính ủy trung đoàn và tương đương.

Điều kiện và thời gian hưởng phụ cấp

- Đối tượng quy định tại (1) nêu trên có thời gian xếp vào đơn vị dự bị động viên từ đủ 15 ngày trong tháng trở lên thì tháng đó được hưởng phụ cấp; dưới 15 ngày trong tháng thì tháng đó không được hưởng phụ cấp.

- Đối tượng quy định tại (2) nêu trên có thời gian xếp vào đơn vị dự bị động viên từ đủ 6 tháng liên tục trở lên thì năm đó được hưởng phụ cấp; dưới 6 tháng thì năm đó không được hưởng phụ cấp.

- Đối tượng quy định tại (3) nêu trên, thực hiện trách nhiệm quản lý đơn vị dự bị động viên và có đủ 45 ngày trong một quý trở lên thì quý đó được hưởng phụ cấp. Trong quý, quân nhân dự bị được bổ nhiệm chức vụ mới thì từ quý tiếp theo được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo chức vụ mới.

- Thời gian hưởng phụ cấp đối với đối tượng (1), (2), (3) nêu trên là khoảng thời gian quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên; quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên.

- Đối tượng hưởng phụ cấp quy định tại (3) thì thôi hưởng phụ cấp tại (1), (2) nêu trên.

Phụ cấp theo ngày làm việc

Quân nhân dự bị quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 79/2020 không thuộc diện đang lao động, học tập, làm việc trong các cơ quan, tổ chức và hưởng lường từ ngân sách nhà nước, được hưởng phụ cấp theo ngày làm việc quy định tại điểm b khoản 1 Điều 30 Luật Lực lượng dự bị động viên và được thực hiện như sau:

- Đối với sĩ quan dự bị, quân nhân chuyên nghiệp dự bị, mức phụ cấp 01 ngày được tính bằng tháng tiền lương cơ bản hiện hành của sĩ quan có cùng cấp bậc quân hàm hoặc cùng bậc lượng quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ chia cho 26 ngày.

- Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị, mức phụ cấp theo ngày làm việc được tính bằng mức phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ có cùng cấp bậc quân hàm (không bao gồm phụ cấp quân hàm do kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ). Nếu thời gian tập trung từ 05 ngày đến 15 ngày thì được hưởng 1/2 tháng phụ cấp; nếu tập trung từ 16 ngày cho đến 31 ngày thì được hưởng cả tháng phụ cấp; nếu tập trung trên 31 ngày thì mức phụ cấp tiếp tục được hưởng như quy định từ đầu.

- Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Nghị định 79/2020 bị ốm đau, tai nạn đi khám bệnh, chữa bệnh thì thời gian đi khám bệnh, chữa bệnh được hưởng phụ cấp theo ngày làm việc nhưng không vượt quá thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và huy động.

- Đơn vị trực tiếp tổ chức huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và huy động đi làm nhiệm vụ chi trả chế độ đối với đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Nghị định 79/2020.

Nghị định 79/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 21/8/2020, các chế độ chính sách quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01/7/2020.

>>> Xem thêm: Quân nhân dự bị được hưởng chế độ như thế nào? Quân nhân dự bị không thuộc diện lao động, học tập, làm việc trong các cơ quan, tổ chức và hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì phụ cấp được tính như thế nào?

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 100,335

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn