63 mẫu biểu hồ sơ kiểm toán áp dụng từ ngày 10/8/2020

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
29/06/2020 14:34 PM

Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN ngày 26/6/2020 về Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

63 mẫu biểu hồ sơ kiểm toán theo Quyết định 01/2020

63 mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

Ban hành 63 mẫu biểu hồ sơ kiểm toán (Ảnh minh họa)

Theo đó, hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán theo Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN bao gồm:

- Lĩnh vực kiểm toán ngân sách nhà nước:

+ Ngân sách bộ, ngành: 03 mẫu biểu; (Hiện hành, 04 mẫu biểu)

+ Ngân sách địa phương: 09 mẫu biểu; (Hiện hành, 10 mẫu biểu)

+ Các đơn vị dự toán, ban quản lý dự án trực thuộc bộ, ngành, địa phương: 02 mẫu biểu;

- Lĩnh vực kiểm toán dự án đầu tư xây dựng: 04 mẫu biểu; (Hiện hành, 05 mẫu biểu)

- Lĩnh vực kiểm toán chương trình mục tiêu: 03 mẫu biểu; (Hiện hành, 04 mẫu biểu)

- Lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp: 06 mẫu biểu; (Hiện hành, 04 mẫu biểu)

- Lĩnh vực kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng: 04 mẫu biểu;

- Lĩnh vực kiểm toán quốc phòng, an ninh, tài chính đảng: 03 mẫu biểu; (Hiện hành, 04 mẫu biểu)

- Hồ sơ chung: 29 mẫu biểu. (Hiện hành, 23 mẫu biểu)

Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN có hiệu lực  từ ngày 10/8/2020 và thay thế Quyết định 06/2016/QĐ-KTNN ngày 02/11/2016.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,738

Bài viết về

lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn