Thay đổi cách đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT (dự thảo)

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
30/05/2020 13:58 PM

Đây là nội dung Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 58/2011 của Bộ GD&ĐT

Theo đó, hình thức đánh giá và kết quả các môn học sau một học kỳ, cả năm học thực hiện như sau;

- Đối với các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục: Đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập (sau đây gọi là đánh giá bằng nhận xét).

- Đối với môn Giáo dục công dân: Kết hợp giữa đánh giá bằng cho điểm và nhận xét kết quả học tập.

- Đối với các môn học còn lại:

+ Hiện hành theo Thông tư 58/2011: Đánh giá bằng cho điểm.

+ Theo dự thảo quy định mới: Kết hợp giữa đánh giá bằng nhận xét và điểm số.

Bộ GD&ĐT cho biết đối với học sinh đang học theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện vẫn đang thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho đến hết năm học 2023-2024. Tuy nhiên Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT còn một số hạn chế như: Nhiều môn học chỉ có hình thức đánh giá bằng bài kiểm tra và cho điểm;  nhiều đầu điểm;  chưa tiếp cận đánh giá phẩm chất và năng lực học sinh...

Để đổi mới kiểm tra, đánh giá: Đa dạng hóa các hình thức đánh giá; tăng cường đánh giá quá trình; khen thưởng toàn diện hoặc theo từng lĩnh vực; bước đầu tiếp cận đánh giá phẩm chất, năng lực học sinh ....

Quý Nguyễn

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,549

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn