Thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp 2020

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
13/05/2020 09:34 AM

Bộ Nội vụ ban hành Công văn 2320/BNV-CCVC ngày 07/5/2020 về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020 trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước.

Thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp 2020

Thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp 2020 (Ảnh minh họa)

Theo đó, đối tượng dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020 gồm:

- Cán bộ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương, ở cấp tỉnh hiện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm;

- Công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp chiến lược ở các Bộ, ngành Trung ương;

- Công chức là người đứng đầu Sở, ban, ngành và tương đương ở cấp tỉnh;

- Công chức là cấp phó được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch cấp trưởng ở Sở, ban, ngành và tương đương ở cấp tỉnh (mỗi Sở, ban, ngành chỉ cử 01 cấp phó đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi theo quy định);

- Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp huyện là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ủy, Thành ủy;

- Các đối tượng quy định tại điểm b và điểm c Khoản 1 Công văn 2320/BNV-CCVC thuộc diện trong quy hoạch, được cơ quan có thẩm quyền luân chuyển về giữ các chức vụ, chức danh cán bộ lãnh đạo ở cấp huyện.

Về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi, cán bộ, công chức khi đăng ký dự thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp năm 2020 phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2019; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang thực hiện việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

- Hiện đang giữ ngạch chuyên viên chính (mã số 01.002) và có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch chuyên viên cao cấp (mã số 01.001);

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ, đề tài, đề án và các yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định tại Thông tư 11/2014/TT-BNV được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 05/2017/TT-BNV.

Trường hợp cán bộ, công chức có văn bằng, chứng chỉ để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi nâng ngạch công chức quy định tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP hoặc có bản cam kết sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, được người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ, công chức xác nhận bằng văn bản thì được xem là đủ tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ để dự thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp.

- Phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên chính tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.

Trường hợp cán bộ, công chức trước khi được bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính đã có thời gian xếp lương theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập, theo thang bảng lương doanh nghiệp nhà nước hoặc lương cấp bậc sĩ quan mà thời gian này được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương ở ngạch chuyên viên chính thì thời gian đó được tính là tương đương với thời gian giữ ngạch chuyên viên chính để dự thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp.

Công văn 2320/BNV-CCVC được ban hành ngày 07/05/2020.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 16,541

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn