NLĐ muốn nhận hỗ trợ do COVID-19 phải được BHXH xác nhận

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
04/05/2020 15:39 PM

UBND TP.HCM ban hành Công văn 1562/UBND-KT ngày 29/4/2020 về triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP trên địa bàn thành phố.

Theo đó, hướng dẫn hỗ trợ NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương (theo quy định tại khoản 1 Mục II Nghị quyết 42/NQ-CP, quy định tại Chương I Quyết định 15/2020/QĐ-TTg):

Điều kiện hỗ trợ, NLĐ được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

- Thời gian tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của HĐLĐ, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/4/2020 đến ngày 01/6/2020.

- Đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

- Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư đến ngày 31/3/2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Mức và thời gian hỗ trợ

- Mức hỗ trợ: 1.800.000 đồng/người/tháng.

- Thời gian hỗ trợ: Theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không lương, theo hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01/4/2020 và không quá 3 tháng.

Trường hợp NLĐ đã hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND (mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng), nếu đủ điều kiện hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP thì được hỗ trợ bổ sung mức 800.000 đồng/người/tháng (đảm bảo khoản hỗ trợ không vượt quá 1.800.000 đồng/người/tháng).

Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện

- Hồ sơ đề nghị theo Mẫu số 01 Phụ lục kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg.

(Trường hợp NLĐ đã hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND thì tại Mẫu số 01, Cột ghi chú: ghi rõ “Đã nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND nêu trên; đề nghị chi hỗ trợ phần chênh lệch”).

- Doanh nghiệp lập Danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ không hưởng lương bảo đảm điều kiện theo quy định tại khoản 1 Mục II Công văn 1562/UBND-KT; đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan BHXH xác nhận Danh sách này.

- Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Danh sách theo đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan BHXH xác nhận việc tham gia BHXH của NLĐ theo quy định tại điểm b khoản 1 Mục II Công văn 1562/UBND-KT và gửi doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đến UBND quận, huyện nơi đặt trụ sở. Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, UBND quận, huyện chủ trì, phối hợp cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan BHXH thẩm định.

- Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền cho Chủ tịch UBND quận, huyện căn cứ kết quả thẩm định để ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; thực hiện chỉ trả hỗ trợ theo quy định (trong 02 ngày làm việc).

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,837

Bài viết về

Cập nhật mới nhất về tình hình Covid-19

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn