Sổ tay Hướng dẫn cách ly y tế vùng có dịch Covid-19

18/03/2020 08:01 AM

Ngày 16/3/2020, Bộ Y tế ban hành "Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch Covid-19" kèm theo Quyết định 904/QĐ-BYT.

Mục đích của việc cách ly y tế này là khoanh vùng, cách ly y tế toàn bộ vùng dịch, dập dịch triệt để, không để dịch lây lan sang các địa phương khác.

Toàn văn Sổ tay Hướng dẫn cách ly y tế vùng có dịch Covid-19

Sổ tay cách ly Covid-19

Quyết định 904/QĐ-BYT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,137

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn