Hướng dẫn chế độ trợ cấp với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa hưởng phụ cấp thâm niên

14/03/2020 14:47 PM

BHXH Việt Nam ban hành Công văn 778/BHXH-CSXH ngày 11/3/2020 hướng dẫn thực hiện Nghị định 14/2020/NĐ-CP về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, mức lương hưu làm căn cứ tính trợ cấp đối với nhà giáo hoặc thân nhân nhà giáo là mức lương hưu được điều chỉnh đến thời điểm tháng 3/2020 (thời điểm Nghị định 14/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành).

BHXH tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình giải quyết, chi trả và quản lý người hưởng trợ cấp theo Nghị định 14/2020/NĐ-CP của cơ quan BHXH huyện, cơ quan Bưu điện và người hưởng theo quy định chung: Không được quy định thêm các thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, quy trình thực hiện được hướng dẫn như sau:

- Quy trình giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp thực hiện theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 như đối với đối tượng hưởng trợ cấp BHXH một lần.

- Về thời hạn giải quyết: Tối đa 12 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Xem chi tiết hướng dẫn tại Công văn 778/BHXH-CSXH ngày 11/3/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,340

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn