05 trường ĐH được cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài

15/02/2020 08:17 AM

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 411/QĐ-BGDĐT giao nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài.

Ảnh chụp một phần Mẫu chứng chỉ tiếng Việt

Theo đó, giao các cơ sở giáo dục sau đây nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài:

- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2;

- Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên;

- Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.

Thời gian thực hiện nhiệm vụ là 02 năm.

Trước ngày 15/12 hằng năm, các cơ sở giáo dục nêu trên báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Quản lý chất lượng) về tình hình, kết quả tổ chức bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài.

Quyết định 411/QĐ-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/02/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,903

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn