13 ngạch công chức phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm (dự kiến)

08/02/2020 15:59 PM

Đây là nội dung được đề xuất tại dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Toàn văn Dự thảo Nghị định

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, có 13 ngạch công chức phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm:

- Chấp hành viên;

- Điều tra viên;

- Kiểm toán viên;

- Kiểm lâm viên;

- Kiểm sát viên;

- Kiểm soát viên ngân hàng;

- Kiểm soát viên thị trường;

- Kiểm tra viên thuế;

- Kiểm toán viên;

- Kiểm tra viên hải quan;

- Kiểm tra viên của Đảng;

- Thanh tra viên;

- Thẩm phán.

Bên cạnh đó, Dự thảo Nghị định còn quy định người giữ vị trí công tác phải kê khai tài sản hàng năm. Đơn cử như người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên có phụ cấp chức vụ từ 0,4 trở lên làm công tác sau đây phải kê khai tài sản hằng năm:

- Tổ chức tuyển dụng, thi nâng ngạch cán bộ, công chức, viên chức;

- Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy, biên chế;

- Phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo;

- Quản lý các đối tượng nộp thuế;...

Xem chi tiết nội dung tại Dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,290

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn