Không bắt buộc ghi xếp loại tốt nghiệp, hình thức đào tạo trên bằng đại học

03/02/2020 14:07 PM

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học.

Theo đó, nội dung chính ghi trên bằng đại học bao gồm:

- Tiêu đề:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- Tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, văn bằng trình độ tương đương).

- Ngành đào tạo.

- Tên cơ sở giáo dục đại học cấp văn bằng.

- Họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng.

- Ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng.

- Hạng tốt nghiệp (nếu có).

- Địa danh, ngày tháng năm cấp văn bằng.

- Chức danh, chữ ký, họ, chữ đệm, tên của người có thẩm quyền cấp văn bằng và đóng dấu theo quy định.

- Số hiệu, số vào sổ gốc cấp văn bằng.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Như vậy, từ ngày 01/3/2020, không còn bắt buộc ghi hình thức đào tạo chính quy, vừa làm vừa học, đào tạo từ xa, đồng thời không ghi xếp loại tốt nghiệp trên bằng đại học.

Theo khoản 2 Điều 6 Luật Giáo dục đại học 2012 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018): Hình thức đào tạo để cấp văn bằng các trình độ đào tạo của giáo dục đại học bao gồm chính quy, vừa làm vừa học, đào tạo từ xa.

Thay vào đó, hình thức đào tạo sẽ được ghi trên phụ lục văn bằng.

Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2020 và thay thế Thông tư 19/2011/TT-BGDĐT ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học; Thông tư 23/2009/TT-BGDĐT ban hành mẫu bằng thạc sĩ; Thông tư 24/2009/TT-BGDĐT ban hành mẫu bằng tiến sĩ.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 14,222

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn