Bổ sung chế độ báo cáo với CCVC ngành giáo dục đi công tác nước ngoài

15/01/2020 11:21 AM

BGD&ĐT vừa ban hành Thông tư 23/2019/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức ban hành kèm theo Thông tư 17/2014/TT-BGDĐT.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, bổ sung chế độ báo cáo đối với công chức, viên chức đi công tác nước ngoài như sau:

- Đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo đơn vị đi công tác nước ngoài không theo đoàn, đề nghị gửi báo cáo kết quả chuyến công tác cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quản lý công chức, viên chức trong việc đi công tác nước ngoài.

- Trước ngày 20 tháng 12 hằng năm, các đơn vị gửi báo cáo công tác quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức (sau đây gọi là đoàn ra), tổng hợp kết quả chuyến công tác nước ngoài, số lượng văn bản ký kết trong các chuyến công tác (nếu có), việc triển khai kết quả chuyến công tác về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra, Vụ Hợp tác Quốc tế có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ về tình hình đoàn ra hằng năm của BGD&ĐT trước ngày 31 tháng 12 (hiện hành là ngày 15 tháng 12). Mẫu báo cáo tại phụ lục 2a đính kèm Thông tư 23/2019/TT-BGDĐT.

Đồng thời, bổ sung thêm hình thức đoàn ra:

Công chức, viên chức tham dự hội nghị, hội thảo, diễn đàn, đàm phán quốc tế, tham dự họp liên Chính phủ; tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn; các hoạt động giao lưu văn hóa, trại hè, đại hội thể thao, cuộc thi quốc tế.

Thông tư 23/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2020.

Tường Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,406

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn