Không được phân biệt bác sĩ làm việc ở tuyến trên với tuyến dưới

11/01/2020 10:15 AM

Đây là một trong những nguyên tắc xác định phạm vi hoạt động chuyên môn của người hành nghề khám chữa bệnh tại Thông tư 35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, quy định nguyên tắc xác định phạm vi hoạt động chuyên môn của người hành nghề như sau:

- Không phân biệt bác sỹ làm việc ở tuyến trên với tuyến dưới, bác sỹ mới được cấp chứng chỉ hành nghề hay đã làm việc lâu năm.

- Bảo đảm chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và an toàn cho người bệnh.

- Phù hợp với văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận chuyên môn liên quan đến y tế mà người đó đã được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam;

- Phù hợp với năng lực thực hiện được các kỹ thuật chuyên môn của người hành nghề theo chuyên khoa đăng ký và phù hợp với danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Phù hợp với điều kiện thực tiễn, đặc biệt tại tuyến huyện, xã, thuộc vùng kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

- Một kỹ thuật có thể được thực hiện ở nhiều chuyên khoa, chuyên ngành nhưng kỹ thuật đó được sắp xếp ở chuyên khoa, chuyên ngành phù hợp nhất trong Danh mục kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư 35/2019/TT-BYT.

Thông tư 35/2019/TT-BYT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2020 và bãi bỏ khoản 1 Điều 6 Thông tư 50/2017/TT-BYT.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,569

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn