Giải quyết vướng mắc khi sử dụng quỹ đất để thanh toán Dự án BT

24/12/2019 10:11 AM

Vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn 11607/VPCP-CN về việc giải quyết vướng mắc, bất cập khi sử dụng quỹ đất, trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo báo cáo của Bộ Tài chính (Công văn 14000/BTC-QLCS ngày 18/11/2019) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn 8689/BKHĐT-QLĐT ngày 20/11/2019) về việc giải quyết vướng mắc, bất cập khi sử dụng quỹ đất, trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện:

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện cơ chế thanh toán dự án BT tại dự thảo Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư (dự thảo Luật PPP) trong quá trình tiếp thu ý kiến Đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 (Quốc hội Khóa XIV), hoàn thiện trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

- Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đất đai…bảo đảm đồng bộ với dự thảo Luật PPP về cơ chế, phương thức thanh toán dự án BT và cơ chế đấu giá, sử dụng tài sản công là đất đai để thanh toán hợp đồng BT.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 11607/VPCP-CN ngày 20/12/2019.

Tường Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,791

Bài viết về

lĩnh vực Đầu tư

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn