Cấm sử dụng xe ô tô mang biển số quân sự đi tham quan lễ hội

28/11/2019 10:30 AM

Đây là nội dung được đề cập tại Chỉ thị 101/CT-BQP ngày 21/11/2019 về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng và mua sắm xe ô tô tại các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, nghiêm cấm thực hiện các hành vi:

- Sử dụng xe ô tô mang biển số quân sự đi tham quan lễ hội, đền, chùa v.v (khi không có nhiệm vụ). Chỉ được sử dụng biển số do Cục Xe Máy sản xuất, cấp phát để lưu hành;

- Sử dụng xe ô tô mang biển số quân sự để liên doanh, liên kết dưới bất kỳ hình thức nào với các tổ chức, cá nhân ngoài Quân đội;

- Cho thuê phương tiện, cho thuê hoặc cho mượn biển số quân sự, cung cấp giấy tờ xe cho các phương tiện vận tải ngoài Quân đội để lưu hành trái phép;

- Tự động sản xuất biển số để gắn cho xe quân sự;

Yêu cầu chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ Việt Nam và các quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng khi tham gia giao thông.

Việc sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô đưa đón cán bộ có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô hàng ngày từ nơi ở đến nơi làm việc và đi công tác, phải thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 85/2018/NĐ-CP ngày 30/5/2018 và Nghị định 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng chỉ thị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý, sử dụng xe ô tô thuộc đơn vị mình quản lý theo đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Xem chi tiết nội dung tại Chỉ thị 101/CT-BQP ngày 21/11/2019.

Tường Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,396

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn