Nới lỏng điều kiện về vốn kinh doanh vận chuyển hàng không

19/11/2019 10:44 AM

Đây là nội dung nổi bật tại tại Nghị định 89/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2016/NĐ-CP về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, sửa đổi mức vốn tối thiểu (bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay) để thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không (không phân biệt khai thác vận chuyển hàng không quốc tế hay nội địa) như sau:

- Khai thác đến 10 tàu bay: 300 tỷ đồng Việt Nam (hiện hành quy định 700 tỷ đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế; 300 tỷ đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa);

- Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 600 tỷ đồng Việt Nam (hiện hành quy định 1.000 tỷ đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế; 600 tỷ đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa);

- Khai thác trên 30 tàu bay: 700 tỷ đồng Việt Nam (hiện hành quy định 1.300 tỷ đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế; 700 tỷ đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa).

Đồng thời, sửa đổi điều kiện về tỷ lệ vốn điều lệ đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không có vốn đầu tư nước ngoài: Nhà đầu tư nước ngoài chiếm không quá 34% vốn điều lệ (hiện hành là 30%).

Nghị định 89/2019/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Tường Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,482

Bài viết về

lĩnh vực Giao thông - Vận tải

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn