Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn Điều 299 và Điều 300 BLHS

02/11/2019 08:29 AM

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại điều 299 về tội khủng bố và Điều 300 tội tài trợ khủng bố của Bộ luật hình sự.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Nghị quyết hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp cụ thể:

- Trường hợp người thực hiện một hành vi phạm tội vừa có dấu hiệu của tội khủng bố vừa có dấu hiệu của tội phạm khác nhẹ hơn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội khủng bố.

- Trường hợp người thực hiện nhiều hành vi phạm tội, trong đó có hành vi có dấu hiệu tội khủng bố, có hành vi có dấu hiệu của tội phạm khác, thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội khủng bố và tội phạm khác, nếu thỏa mãn các dấu hiệu của cấu thành tội phạm.

- Trường hợp người thực hiện hành vi phạm tội xâm phạm tính mạng của người khác hoặc phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhưng không nhằm gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội khủng bố mà tùy từng trường hợp cụ thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm tương ứng.

Bên cạnh đó, về nguyên tắc áp dụng pháp luật như sau: Việc xử lý hình sự đối với tội khủng bố và tài trợ khủng bố phải tuân thủ quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, hướng dẫn của Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTP và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,318

Bài viết về

lĩnh vực Trách nhiệm hình sự

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn