03 bước chuyển hồ sơ hưởng BHXH mới lên Hệ thống Lưu trữ tập trung

30/10/2019 14:01 PM

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Công văn 3985/BHXH-LT hướng dẫn về cập nhật hồ sơ hưởng BHXH lên Hệ thống Lưu trữ tập trung.

Phần mềm khai thác Hồ sơ lưu trữ

Theo đó, việc cập nhật hồ sơ mới lên Hệ thống Lưu trữ tập trung tại bộ phận nghiệp vụ của BHXH các tỉnh thành được thực hiện theo 3 bước sau:

- Bước 1: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính thực hiện số hóa toàn bộ hồ sơ giấy đã tiếp nhận để cập nhật vào Hệ thống và chuyển Bộ phận Chế độ BHXH.

- Bước 2: Bộ phận Chế độ BHXH truy cập vào Hệ thống, cập nhật thông tin, đối chiếu với dữ liệu để xét duyệt hồ sơ hưởng các chế độ BHXH và trình lãnh đạo phê duyệt quyết định, bản quá trình đóng BHXH (nếu có) tương ứng với từng chế độ theo mẫu quy định.

Đồng thời in 02 bản quyết định hưởng, bản quá trình đóng BHXH trình lãnh đạo ký phát hành, chuyển Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính.

- Bước 3: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính nhận hồ sơ đã được giải quyết từ Bộ phận Chế độ BHXH để trả cho người nộp theo hình thức đã đăng ký nhận hồ sơ.

Tích hợp hồ sơ giấy đã tiếp nhận với hồ sơ đã được giải quyết từ Bộ phận Chế độ BHXH, kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đầy đủ và đảm bảo tính pháp lý thì chuyển qua hệ thống lưu trữ tập trung; và lưu trữ hồ sơ giấy theo quy định.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 3985/BHXH-LT ngày 24/10/2019.                      

Trần Trang

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,508

Bài viết về

lĩnh vực Bảo hiểm

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn