Hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại nhiều lần khi giải quyết TTHC

28/10/2019 10:32 AM

Đây là nội dung được đề cập trong Chỉ thị 09/CT-BYT ngày 05/9/2019 về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ Y tế.

Chỉ thị 09/CT-BYT ngày 05/9/2019

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, chỉ thị thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế trực tiếp chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đơn cử như:

- Chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại đơn vị, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết TTHC, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về TTHC.

Khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết TTHC.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

- Thực hiện nghiêm Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện cơ chế, chính sách, TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

- Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ và Cục Công nghệ thông tin trong việc tổ chức Bộ phận Một cửa, xây dựng Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Y tế, chuẩn hóa thống nhất quy trình nội bộ giải quyết và công khai TTHC theo đúng quy định tại Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017.

Xem chi tiết nội dung tại Chỉ thị 09/CT-BYT ngày 05/9/2019.

Tường Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,977

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn