Tuyển dụng 14 công chức làm việc ở TAND cấp cao tại TP.HCM

09/10/2019 08:45 AM

Thực hiện Kế hoạch 783/KH-TANDTC ngày 04/10/2019 về việc tuyển dụng công chức làm việc tại TAND cấp cao tại TP.HCM năm 2019, TANDTC ban hành Thông báo 786/TB-TANDTC ngày 04/10/2019, cụ thể như sau:

Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM (Nguồn Internet)

Tổng chi tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu làm việc tại TAND cấp cao tại TP.HCM.

- Thư ký viên: 05 chỉ tiêu;

- Chuyên viên làm công tác hành chính, tổng hợp: 05 chỉ tiêu;

- Chuyên viên làm công tác văn thư, lưu trữ: 02 chi tiêu;

- Kế toán viên: 01 chỉ tiêu;

- Chuyên viên công nghệ thông tin: 01 chỉ tiêu.

Về điều kiện chuyên môn:

- Đối với Thư ký viên: Tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên chuyên ngành Luật tại các trường Đại học Luật Hà Nội, Đại học Luật TP.HCM, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Đối với Chuyên viên làm công tác hành chính, tổng hợp: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật, Quản lý nhà nước, Hành chính.

- Đối với Chuyên viên làm công tác văn thư, lưu trữ: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Lưu trữ học, Quản trị Văn phòng, Hành chính.

- Đối với chuyên viên công nghệ thông tin: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin.

- Đối với Kế toán viên: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

Thời gian thi: Dự kiến tổ chức trong tháng 11/2019.

Xem chi tiết nội dung tại Thông báo 786/TB-TANDTC ngày 04/10/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,633

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn