Mẫu đề nghị cấp Giấy chứng sinh mới với trẻ sinh ngoài cơ sở KCB

08/10/2019 14:55 PM

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 27/2019/TT-BYT sửa đổi một số điều Thông tư 17/2012/TT-BYT quy định cấp và sử dụng giấy chứng sinh, trong đó quy định mới mẫu đề nghị cấp Giấy chứng sinh mới với trẻ sinh ngoài cơ sở KCB.

Cụ thể, trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở KCB nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ thì cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng của trẻ phải điền vào Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh theo mẫu sau và nộp cho Trạm y tế xã nơi trẻ sinh ra để xin cấp Giấy chứng sinh cho trẻ.

 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh, Trạm y tế xã phải làm thủ tục cấp Giấy chứng sinh cho trẻ.

Trường hợp cần phải xác minh thì không được quá 05 ngày làm việc.

Thông tư 27/2019/TT-BYT chính thức có hiệu lực từ ngày 01/12/2019 và bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 2, khoản 2 Điều 5 và Phụ lục số 02 Thông tư 17/2012/TT-BYT quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh.

Phạm Hồng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,985

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn