Trước 31/10/2019, hoàn thành việc khảo sát hài lòng người bệnh

07/10/2019 16:08 PM

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 4602/QĐ-BYT hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế và phân công kiểm tra chéo của các bệnh viện y học cổ truyền năm 2019.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, các Bệnh viện y học cổ truyền trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện y học cổ truyền các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tự kiểm tra, đánh giá và hoàn thành trước ngày 31/10/2019.

Cơ quan quản lý, bệnh viện y học cổ truyền được phân công kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện trong năm 2019 và sau khi bệnh viện y học cổ truyền hoàn thành tự kiểm tra, đánh giá.

Nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế của các Bệnh viện y học cổ truyền bao gồm:

- Quyết định 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 ban hành bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam và các văn bản hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành.

- Quyết định 3936/QĐ-BYT ngày 30/8/2019 ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng và khảo sát lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2019.

- Quyết định 3869/QĐ-BYT ngày 28/8/2019 ban hành mẫu phiếu và hướng dẫn khảo sát lòng người bệnh và nhân viên y tế.

Các tài liệu trên được đăng tải tại trang thông tin điện tử: http://kcb.vnhttp://chatluongbenhvien.vn.

Xem nội dung chi tiết tại Quyết định 4602/QĐ-BYT ngày 04/9/2019.

Phạm Hồng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,394

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn