Bãi bỏ hàng loạt VBQPPL liên quan đến cán bộ, công chức

03/10/2019 13:56 PM

Ngày 30/9/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 11/2019/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 21 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, đơn cử như:

- Thông tư 07/2006/TT-BNV ngày 01/12/2006 hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

- Thông tư 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

- Thông tư 03/2012/TT-BNV ngày 26/6/2012 hướng dẫn thực hiện Nghị định 66/2011/NĐ-CP quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước.

- Quyết định 04/2002/QĐ-BNV ngày 13/9/2002 sửa đổi Điều 6 Chương II quy định ban hành kèm theo Quyết định 15/QĐ-TCCP ngày 05/6/1999 của Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

- Quyết định 22/2002/QĐ-BNV ngày 30/12/2002 ban hành bản quy định về nội dung, quy trình nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức thuộc Bộ Nội vụ.

- Quyết định 30/2004/QĐ-BNV ngày 04/5/2004 ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức hành chính và quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức cấp xã các tỉnh Tây Nguyên.

- Quyết định 07/2006/QĐ-BNV ngày 05/4/2006 ban hành Chương trình khung bồi dưỡng ngạch cán sự.

- Quyết định 04/2008/QĐ-BNV ngày 17/11/2008 ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra.

Thông tư 11/2019/TT-BNV chính thức có hiệu lực thi hành từ 15/11/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 23,586

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn